Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výzva v rámci programu Rozvoj

MPO ČR vyhlásilo výzvu z programu Rozvoj. Podpora je poskytována na pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšující efektivnost procesů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 16. června 2014 výzvu z programu Rozvoj. Informaci, že se tato výzva připravuje a její předpokládané parametry, jsme zveřejnili již 10. května. Nyní uvádíme konkrétní parametry této výzvy.

Příjem žádostí bude probíhat takto:

 • Registrační žádost: 16. 6. 2014 - 16. 7. 2014
 • Plná žádost: 16. 6. 2014 - 1. 9. 2014

Plánovaná alokace:

 • Na tuto výzvu je alokována částka 2 mld. Kč.

Podporované aktivity:

 • Pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšující efektivnost procesů.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována formou dotace ve výši 45 % způsobilých výdajů projektu pro malé podniky (do 50 zaměstnanců) a ve výši 35 % způsobilých výdajů projektu pro střední podniky (do 250 zaměstnanců).

Vybrané podmínky:

 • Přijatelný je projekt, jemuž bude přiznána dotace v rozmezí 1 - 30 mil. Kč. Pozor, nejedná se o rozpočet projektu, ale požadovaný rozsah dotace – malý podnik tedy může přihlásit projekt, který má rozpočet způsobilých výdajů v rozsahu cca 2,3 – 66,7 mil. Kč (1 mil./45*100 – 30mil./45*100).
 • Příjemce dotace musí mít ke dni podání žádosti uzavřena minimálně poslední 2 po sobě jdoucí zdaňovací období.
 • Pokud je žadatelem malý podnik, nesmí danou aktivitu realizovat v obci s počtem obyvatel do 2 tisíc.
 • Příjemce dotace je povinen po celou dobu realizace projektu a nejméně 3 let od data jeho ukončení používat zakoupená zařízení v souladu s tím, jak deklaruje v žádosti o dotaci.

Příjemci dotace: Příjemcem dotace mohou být, jak již bylo řečeno výše, malé a střední podniky. O podporu tedy mohou žádat např. i fyzické osoby bez ohledu na to, zda jsou zapsané v Obchodním rejstříku, družstva nebo odštěpné závody. Podstatné však je, aby žadatel:

 • působil v programem podporovaném oboru,
 • danou aktivitu realizoval v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti.

Konkrétní výčet podporovaných oblastí, výčet regionů s vyšší mírou nezaměstnanosti a další informace o podmínkách programu naleznete na stránkách CzechInvest nebo je můžete získat formou odpovědi na konkrétní dotaz na adrese Euroforum.

 
 
Reklama