Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Od června nové dotace na vývoj a inovace ve firmách

Výzva v rámci programu Potenciál (vývoj a inovace)

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 9. června 2014 výzvu z programu Potenciál (oblast výzkumu, vývoje a inovací). Informaci, že se tato výzva připravuje a její předpokládané parametry, jsme zveřejnili již 10. května. Nyní, když tato výzva opravdu vyšla, přinášíme její konkrétní parametry.

Výzva v rámci programu Potenciál (vývoj a inovace)

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 9. června 2014 výzvu z programu Potenciál. Informaci, že se tato výzva připravuje, a její předpokládané parametry jsme zveřejnili již 10. května. Nyní uvedeme konkrétní parametry této výzvy.

Příjem žádostí bude probíhat takto:
  • Registrační žádost: 10. 6. 2014 - 10. 7. 2014
  • Plná žádost: 10. 6. 2014 - 19. 8. 2014

Plánovaná alokace na tuto výzvu je 1 mld. Kč.

Podporované aktivity:
Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, spočívající

  • v pořízení nebo technickém zhodnocení strojů/zařízení a jiného vybavení nezbytného a využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra,
  • v technickém zhodnocení stávajících budov centra.

Forma a výše podpory:
Podpora je poskytována formou dotace ve výši 1 - 25 mil. Kč. Ve státem podporovaných regionech (dle Usnesení vlády č. 344/2013 a č. 732/2013) je dotace poskytována ve výši 1 – 50 mil Kč. Míra podpory je stanovena ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace.

Vybrané podmínky:

  • Minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, musí být pro malý a střední podnik (MSP - do 250 zaměstnanců) 3 mil. Kč, v případě velkých podniků (nad 250 zaměstnanců) pak 6 mil. Kč.
  • Náklady na technické zhodnocení stávajících staveb mohou dosáhnout nejvýše 20 % celkových způsobilých investičních výdajů.
  • Příjemce dotace musí po celou dobu realizace projektu a po dobu 5 let (3 let v případě MSP) od data ukončení realizace projektu používat majetek pořízený s účastí dotace, který má ve svém vlastnictví, k podporovaným ekonomickým činnostem, tedy k výzkumu a vývoji.

Příjemci dotace:
Příjemcem dotace mohou být právnické i fyzické osoby s místem podnikání na území celé ČR s tím, že samotná realizace projektu nesmí být v hl. m. Praze.

Bližší informace o podmínkách programu naleznete na stránkách CzechInvest nebo formou odpovědi na konkrétní dotaz.

Téma Dotace na TZB-info informují o aktuálních i připravovaných výzvách.

Nabízíme také ukázky již realizovaných projektů. Na TZB-info jsme již zveřejnili reportáž ze Dne otevřených dveří Almeva East Europe s.r.o./Tech Trading Group a.s., kde se za spolufinancování z Operačního programu Podnikání, Inovace, Nemovitosti II změnil rozpadající se areál JZD na účelný a prostorný areál pro dodávky komponentů a spalinových systémů do celé střední a východní Evropy.

 
 
Reklama