Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

myFABER pomáhá Technické správě budov

Technická správa budov (TSB) zahrnuje investiční činnost, údržbu budov, úklidové služby nebo ostrahu. Je jedním z našich hlavních pilířů a přináší naší společnosti velkou část příjmů. ATALIAN je významným hráčem na evropském trhu, museli jsme tedy najít nejlepší cestu a nástroje.

Technickou správu budov řešíme na trhu unikátně pomocí vlastních pracovníků. Jako odpověď na současné tržní podmínky, například vysoká konkurence v oboru nebo cenová válka, jsme chtěli provoz TSB optimalizovat a zvýšit tak kvalitu poskytovaných služeb a udržet jejich konkurenceschopnou cenu.

myFABER nastupuje

myFABER přináší TSB významné zpřehlednění procesů, jejich sjednocení, snížení režijních (administrativních a správních) nákladů, úsporu času. Zajišťuje také přehled o práci lidí v terénu spolu s měřitelnými finančními přínosy z evidence a vyúčtování prací zákazníkům.

Dříve museli terénní pracovníci údržby vše zadávat do primárního podnikového systému zpětně přes webové rozhraní. Dnes stav a popis řešení spolu s fotografiemi a naskenovanými pracovními listy vkládají okamžitě přes smartphone přímo v místě úkolu do mobilní aplikace myFABER, která informace do centrály přenese. Kromě toho technici do telefonu samozřejmě dostávají i zadání zakázek s popisem jednotlivých výkonů a příslušnou dokumentací či pokyny. Informační podporu doplňuje mimo jiné přímý telefonický kontakt na pověřenou styčnou osobu pro jednotlivé objekty. Veškeré činnosti v terénu, včetně například cest nebo nakládání materiálu, jsou zaznamenávány do výkazů. Ty jsou následně vyhodnocovány pomocí OLAP (datové) kostky. Pro potřeby dispečinku je myFABER nasazen v rozsahu modulu Workforce management.

Call centrum jako vstupní brána

Call centrum používáme jako vstupní bránu pro zákazníka, kde může kdykoliv nahlásit své požadavky na službu. Call centrum je pro nás důležité i ze strany komunikace – slyšíme své zákazníky, máme s nimi bezprostřední kontakt a můžeme pružně reagovat na to, co po nás chtějí. V Call centru se evidují všechny požadavky zákazníků, přidělují a distribuují pracovníkům, kteří je řeší. To je úloha pro myFABER a ostatní systémy, které doručí požadavek na vykonání činnosti koncovému řešiteli – technikovi, který zajistí jeho včasné a správné vykonání. Systémy informují Call centrum o vykonání požadavku a případně upozorňují na potenciální překročení termínu. S těmito informacemi Call centrum pracuje a může je dle potřeby i předat zákazníkovi. Předcházíme tak potenciálnímu nedorozumění nebo škodám.

Pro Call centrum nasazení myFABER znamená zejména technické zajištění celého řízeného procesu (workflow) od získání požadavku zákazníka přes jeho realizaci až po finální předání. Dále pak dostáváme informace o průběhu řešení a tím i možnosti komunikovat se zákazníkem na základě reálných a aktuálních informací.

Nový úhel pohledu na práci vedoucího technika

Když se na to díváme z pohledu lidí – vedoucí technik má na svém počítači požadavky, které dostal z okolních systémů. Tyto požadavky, tj. práci, rozřazuje mezi své lidi. K rozdělení potřebuje jen několik minut a obejde se to i bez komunikace s podřízenými pracovníky. Po rozřazení je zadání práce ve formě pracovních příkazů automaticky odesláno na mobilní zařízení techniků, kteří vidí úkoly a začínají podle nich pracovat. Pro vedoucího technika přinesl myFABER zjednodušení práce. Snadno práci přidělí podle dostupných zdrojů a tím je evidence přiřazení hotova. Na svém počítači také vidí průběh prací a může operativně řešit nedostatky nebo problémy. Vše v reálném čase, bez potřeby hromadění papírových výkazů.

Přínosy pro technika

Technik dostává na své mobilní zařízení pracovní příkazy, eviduje a vykazuje svou práci. Nemá papírové pracovní příkazy, nemusí si je nikde vyzvedávat, vyplňovat nebo je někde vozit. Má vše přehledně na jednom místě v kapse, má více času na práci a může v terénu více pomoci tím, že připraví fotodokumentaci problému, zajistí návaznost, obratem informuje vedoucího technika o vznikajících problémech. Je tak mnohem operativnější, efektivnější a práce jej i více baví.


Co se změnilo?

Od implementace myFABER pracujeme s naším zákazníkem jinak. Nezahrnujeme jej papírovými formuláři a podpisy, ale dokladujeme svou práci elektronickou cestou. Předpokládáme mu relevantní data a tím mu potvrzujeme, že jsme férovou společností, která na trhu chce působit kvalitou a svou pružností. S nasazením myFABER jsme získali tržní náskok před konkurencí. Elektronické řešení myFABER se stává naším konkurenčním nástrojem při přesvědčování zákazníka, že jen nejnižší cena není vše. S myFABER jsme získali také přehled o tom, jak dobře vykonáváme svou práci. To nám dává jistotu při jednáních se zákazníky, máme se o co opřít v diskusích, v našich kalkulacích a celém smluvním vztahu.

Jaké výhody nám nasazení myFABER přineslo?

Máme vše pod jednou střechou. Před nasazením myFABER jsme potřebovali mnoho času na orientaci v tom, kde která informace leží, jak s ní pracovat a jak si ji spojit s jinou v jeden celek. Jsme také rychlejší, neutápíme se v papírech a distribuci papírových formulářů, zodpovídáme za svou práci - víme, kdo práci dostal, jak ji vykonal, jaký byl výsledek jeho práce a jak to šlo v čase. Zda jsme splnili to, co zákazník očekával, a zda je spokojen. Zákazník má pocit, že jsme společností, která mu poskytuje ty nejlepší služby. Jeho komunikace s námi je jednotná, má jedno místo, kam se může obrátit, není odkázán na jednoho člověka, který přece může selhat. Všichni, spolu se zákazníkem, máme přehled jak na tom zakázka je, a můžeme ji kontrolovat. Je tedy jen na nás, abychom vše uhlídali a dobře vykonali. Konkurence nespí a jako lídra trhu nás sleduje a následuje. Elektronické řešení myFABER naplnilo naši snahu být inovativní společností, která chce ukazovat směr na trhu.


ATALIAN CZ s.r.o.
logo ATALIAN CZ s.r.o.

Správa budov ve správných rukou Společnost ATALIAN působí na českém trhu v oblastech komplexního Facility managementu. O Vaši budovu pečujeme s know how, které jsme za 25 let naší existence získali. TSB, úklidy, odpady a kanalizace, revize, recepce, ...