Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ATALIAN CZ s.r.o.

atalian.cz
logo ATALIAN CZ s.r.o.
Správa budov ve správných rukou Společnost ATALIAN působí na českém trhu v oblastech komplexního Facility managementu. O Vaši budovu pečujeme s know how, které jsme za 25 let naší existence získali. TSB, úklidy, odpady a kanalizace, revize, recepce, ostraha nebo energetický management. Svěřte se do správných rukou a věnujte.
O nás

Správa budov ve správných rukou Společnost ATALIAN působí na českém trhu v oblastech Integrovaného Facility managementu. Kompletní nabídku služeb najdete: https://atalian.cz/nase-nabizene-sluzby/

KLIMATIZACE A VZDUCHOTECHNIKA
HVAC (Heating, Ventilation, Air Condition) je úzce specializovaným oddělením, které se skládá ze zkušených a kvalifikovaných odborníků. HVAC se zaměřuje na poradenství, dodávky, montáže a servis v oblasti chlazení/vytápění (klimatizace, tepelná čerpadla, kotelny) a na vzduchotechnická zařízení objektů veřejného i neveřejného sektoru. HVAC pečlivě dodržuje legislativní podmínky dle daných zákonů, s ohledem na ochranu životního prostředí.

Klimatizační zařízení:
• Návrhy, dodávky a montáže
• Pravidelné revizní kontroly
• vServis, opravy a zprovoznění zařízení
• Kontrola těsnosti zařízení (kontrola úniku fluorovaných skleníkových plynů dle zákona)
Tepelná čerpadla:
• Návrhy, dodávky a montáže
• Pravidelné revizní kontroly
• Servis, opravy a zprovoznění zařízení
• Kontrola těsnosti zařízení (kontrola úniku fluorovaných skleníkových plynů dle zákona)
Vzduchotechnika:
• Návrhy, dodávky a montáže
• Pravidelné revizní kontroly
• Servis, opravy a zprovoznění zařízení
Požární klapky:
• Revizní kontroly provozuschopnosti požárních klapek
• Kotelny, výměníkové stanice:
• Obsluha a servis nízkotlakých parních a teplovodních kotelen, výměníkových stanic

Projekty EPC a EC

EPC (Energy Performance Contracting)
Jedná se o komplexní službu s cílem dlouhodobě snížit energetickou náročnost objektu se smluvně garantovanou úsporou. Hlavní princip této metody spočívá v návratnosti investic vložených do projektu z dosažených úspor na energiích.

EC (Energy Contracting)
Základním principem EC je splácení realizovaného projektu v energetickém hospodářství zákazníka formou odběru energie (nejčastěji tepla nebo elektřiny), za předem definovaných podmínek a platbou za takto odebranou energii dle odsouhlaseného smluvního modelu. Během trvání smlouvy zajišťujeme údržbu a provoz zařízení.

Metody EPC, EC zahrnují:
• příprava projektu
• financování
• projekční činnost
• realizace základních opatření
• zkušební provoz
• předání díla klientovi
• provoz energetického managementu dispečink s dálkovým dohledem 7/24 popř. údržbu zařízení
 

Audity a poradenství
• Analýza energetických úspor
• Zpracování energetického auditu vašich budov a areálů
• Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
• Energetický audit obnovitelných zdrojů energie k žádosti o dotaci
• Revize staršího energetického auditu
• Rozpracování energetického auditu - studie proveditelnosti pro vybraná opatření
• Akční plán úspor energie v průmyslovém podniku
• Návrh financování úsporných opatření a zajištění úsporných opatření formou energetických služeb
• Zpracování energetické studie, koncepce energetického hospodářství, analýzy a optimalizace
• Realizace systémů technických a technologických zařízení budov
• Naše služby zahrnují komplexní službu podle nejmodernějších standardů v oblasti technických a technologických zařízení budov spočívající ve vypracování veškerých stadií projektové dokumentace, realizace díla na základě smluvního vztahu, zkušební provoz, předání díla klientovi, záruční a pozáruční servisní činnost na veškerých zařízeních.

V oblasti TZB provádíme realizace v oblastech:

• Zdroje a rozvody tepla
• Zdroje a rozvody chlazení
• Vzduchotechnika, klimatizace, tepelná čerpadla
• Rozvody zemního plynu
• Kompresorové stanice a rozvody stlačeného vzduchu
• Fotovoltaické elektrárny
• Rozvody medicinálních plynů
• Kogenerační jednotky
• Měření a regulace
• Energetické projekty
• Provozování energetických zdrojů
• Výroba, distribuce a dodávka tepla
• Provozování lokální distribuční soustavy elektrické energie
• Provozování lokální distribuční soustavy zemního plynu

Obory činnosti ATALIAN CZ s.r.o.

Aktualizovat údaje   Vložit krátkou zprávu