Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na mimořádnou odbornou konferenci Rekonstrukce TZB v bytových domech

Konference je určena pro všechny, kteří chtějí v bytových nebo komerčních budovách ušetřit, efektivně je spravovat a zhodnocovat. Součástí je publikace Energeticky vědomá rekonstrukce soustav TZB s obsahem 200 stran s řadou unikátních textů, tabulek a rad pro plánovaní a provedení rekonstrukce a pro provoz.

Internetový portál www.tzb-info.cz Vás zve
na mimořádnou odbornou konferenci

Rekonstrukce TZB v bytových domech

15. 11. 2017 - Praha
Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT
Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem. Konference je také součástí Týdne facility managementu.

PROGRAM KONFERENCE

Konference je určena pro domy, které prošly výměnou oken a zateplením, stejně jako pro domy, které si chtějí naplánovat efektivní postup revitalizace. Konference je určena zejména pro projektanty, facility manažery, energetické specialisty a auditory, správce a majitele domů, předsedy SVJ a bytových družstev, techniky.

Obsahem přednášek a související publikace je energeticky vědomá rekonstrukce soustav TZB s důrazem na potřeby systémového a kvalitativního přístupu s ohledem na budoucí provozní náklady.
Na konferenci bude distribuována publikace Energeticky vědomá rekonstrukce soustav TZB s obsahem 200 stran s řadou unikátních textů, tabulek a rad pro plánovaní a provedení rekonstrukce a pro provoz. Publikace je vydána pouze v nákladu pro účastníky této konference! ON-LINE PŘIHLÁŠKA
Publikace byla podpořena za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie na období 2017 – 2021 – program EFEKT 2 pro rok 2017 .

Získejte informace jak ekonomicky vyhodnotit jednotlivé varianty změn ve vztahu k úsporám energie, k čemu vám budou a kdy potřebujete technický průzkum, technický audit, projekt, energetický posudek, průzkum stávajícího stavu.

Řekneme požadavky pro vlastníky jednotek SVJ při modernizaci soustav TZB v souladu s novým občanským zákoníkem a stanovami SVJ. Jaký konkrétní vliv má modernizace na dynamiku vytápění. Co izolace rozvodů a technologií, oběhová čerpadla, teplá voda a cirkulace, akumulace, zdroje, OZE, řešení předávacího místa do budovy, projekty seřízení otopných soustav po zateplení, fakturační a provozní měření spotřeby tepla? Důležitá je hospodárná doba životnosti – uvedeme hodnoty pro vybrané prvky a funkční díly. Jak má vypadat montáž a přejímka otopné soustavy?

PŘÍKLADY TÉMAT Z PROGRAMU

Přehled povinností legislativy zákona 406/2000 Sb. v posledním platném znění. Význam posouzení možností a energetické a ekonomické vyhodnocení jednotlivých variant změn. Význam a rozsah podkladů: technický průzkum, technický audit, projekt, energetický posudek. Obecné požadavky pro vlastníky jednotek SVJ při modernizaci soustav TZB v souladu s NOZ a stanovami SVJ. Průzkum stávajícího stavu. Vliv energeticky vědomé modernizace na dynamiku vytápění. Izolace rozvodů a technologií, oběhová čerpadla, teplá voda a cirkulace, akumulace, zdroje, OZE, řešení předávacího místa do budovy, projekty seřízení otopných soustav po zateplení, fakturační a provozní měření spotřeby tepla. Požadavky na vybavení otopné soustavy pro zavedení energetického manažerství. Hospodárná doba životnosti – uvedení hodnot pro vybrané prvky a funkční díly. Úpravy otopné soustavy po zateplení pláště objektu. Montáž a přejímka otopné soustavy….


PARTNEŘI KONFERENCE


Na konferenci se dále prezentují firmy:
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Junkers Bosch, Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize BUDERUS, REMS Česká republika s.r.o., DANFOSS, s. r. o., ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., FV Plast, a.s., Pipelife Czech s.r.o., LAUFEN CZ s.r.o., KERMI, s.r.o., ait-česko s.r.o., ATREA s.r.o., REHAU, s.r.o., TOMTON s.r.o., STIEBEL ELTRON spol. s r.o.Konference volně navazuje na předchozí dvě odborné konference Nové prvky energetického hodnocení budov v roce 2008 a Energetická náročnost budov v roce 2013. I tentokrát budou kromě aktuální legislativy v přednáškách zejména konkrétní příklady a poznatky z praxe při jejím uplatňování a komentáře praktických problémů rekonstrukcí bytových a komerčních domů.

Přednášet budou například: Ing. Karel Mrázek, Ing. Renata Straková, doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Vladimír Galád, Ing. Alena Horáková, Ing. Jan Soukup, Ing. Mojmír Böhm, Ing. David Samek.

Těšíme se na viděnou.
Ing. Renata Straková, odborný garant konference

Konference Rekonstrukce TZB v bytových domech se koná jako součást Týdne Facility managementu 2017, který pořádá IFMA CZ a který probíhá v Praze od 13. do 17. 11. 2017. V rámci Týdne FM zve IFMA CZ na exkurzi, mezinárodní konferenci, semináře, workshopy a symposia. S úterní konferencí je spojena slavnostní afterparty s odevzdáváním cen FM Awards.


Program konference:

BLOK I: Příprava rekonstrukce
 • Legislativní požadavky na povinné energetické dokumenty pro BD ve vazbě na rekonstrukce nejen soustav TZB - Ing. Renata Straková, redakce TZB-info a Entech Group s.r.o.
  Co je třeba doložit a kdo to kontroluje? Jaký je rozdíl mezi dokumenty "pro papír" a pro skutečné úspory? Co lze vyčíst a k čemu slouží ty pečlivě zpracované dokumenty?
 • Příprava a projektová dokumentace jako nedílná součást vědomé rekontrukce, podklad pro výběrové řízení a určení ceny - Ing. Alena Horáková, STÚ-e s.r.o.
  Co by mělo být přesně specifikováno v nabídce, abychom předešli dodatečným sporům? Co má být obsahem projektu? Jak číst a porovnávat nabídky na rekonstrukci TZB? Zodpovědnost projetkanta.
 • Energeticky vědomá rekonstrukce otopné soustavy, klíčové momenty a souvislosti – Ing. Karel Mrázek, STÚ-e s.r.o.
  Jaká je hospodárná doba životnosti – uvedení hodnot pro vybrané prvky a funkční díly, preventivní údržba (servis, kontrola, oprava) – uvedení hodnot v % pořizovacího nákladu pro prvky a funkční díly, metoda celkových nákladů – investiční náklady, obnovovací náklady, roční náklady a náklady na energii.
BLOK II: Vytápění
 • Ekonomická přijatelnost a proveditelnost změny zásobování teplem z centrálního zdroje na domovní plynovou kotelnu, ev. tepelné čerpadlo.
  Příklad rekonstrukce zdroje a odpojení od CZT, praktické dopady a ekonomika. Jak proběhlo odpojení od CZT? Jaký prostor byl využit pro kotelnu, jak je provozována, jaké jsou ceny tepla a úspory, upozornění na kritické body změny a další kroky u bytových domů z první vlny odpojování.
 • Kotle Intergas pro vytápění bytů a průtokovou přípravu vody jsou ideální pro generační výměny pro komfortní přípravu teplé vody, ekonomiku vytápění, minimální hlučnost a snadnou instalaci - Ing. Václav Frolík, Brilon a.s.
  Generační výměna přináší zejména změnu z atmosferických na kondenzační kotle, tj. jak udělat nově potřebný odvod kondenzátu, jaké požadavky jsou na komín a co s turbo kotli? Jaké jsou nároky na místo, co se musí připravit pro výměnu, jak dlouho výměna trvá a jak je náročná? Změny v požadavcích na vzduch při přechodu ze starého kotle na nový kondenzační.
 • Praktické zkušenosti s použitím proplachovacího a tlakovacího stroje REMS Multi-Push při opravách a rekonstrukcích vodovodních a topných systemů v bytových domech - Dipl. Ing. Mojmír Böhm, REMS Česká republika s.r.o.
  Při montáži nového kotle je třeba zajistit, aby nedošlo k poškození nového výměníku usazeninami z otopného systému. V mnoha připadech, kdy byl pouze vyměněn kotel došlo ihned při spuštění k problémům s výměníkem. Někdy jde výměník vyčistit, někdy je třeba výměník nový. V každém případě se jedná o nemalou další investici, se kterou se původně nepočítalo a nepříjemnou situaci, která vyvolává otázku, kdo za to může. Výrobci kotlů na toto nebezpečí myslí v montážních předpisech i v záručních podmínkách. Jak pracovat s doporučením vyčištění v projektu a v nabídkách na rekonstrukce? Jak vyčištění vypadá?
 • Otopné soustavy před a po zateplení, zkušenosti, změna potřeby tepla a důsledky pro očekávané úspory – Ing. Vladimír Galád
  Provozní stav po zateplení bez rekonstrukce otopné soustavy, nesoulad otopových křivek na patě odběru tepla, regulace - vhodná a preferovaná zapojení, výtah z analýzy z konkrétní stavby. Proč objekt nedosáhl na úspory očekávané po zateplení? Jaký vliv na zdroje tepla a soustavu mělo zateplení?
 • TRV na otopných tělesech - životnost, výměny a jejich rozsah, zkušenosti z realizací - DANFOSS, s. r. o.
  Ocitáme se v době, kdy termostatiské ventily z první vlny instalací dosluhují? Jaká je životnost TRV? Je třeba vyměnit ventil nebo jen hlavici? Kdo zodpovídá za správný provoz? Jak probíhá výměna a úržba?
 • Uvádění otopné soustavy do provozu – Ing. Jiří Matějček, CSc.
  Správce jak a kdy provést seřizování a nastavování. Co když uživatelé výmění tělesa? Rekonstrukce a výměny armatur otopné soustavy. Postup při aplikaci inhibitoru - kdo a jak provádí? Biologická koroze a odplyňování otopných systémů.
 • Tepelná čerpadla v bytových domech při rekonstrukcích - Ing. Helebrant, STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
 • TOMTON radiátory nabité inovativní technologií - Ing. Petr Hlásný, TOMTON s.r.o.
BLOK III: Voda
 • Návrh soustavy teplé vody v bytovém domě, návaznost na vytápění, zajištění provozu při respektování požadavků zajištění hygieny vody a ekonomiky provozu – Ing. Roman Vavřička Ph.D.,FS ČVUT, Ústav techniky prostředí
  Jak správně navrhnout velikost zásobníku a zdroje tepla pro přípravu teplé vody, návrh dle křivek dodávky a odběru tepla, faktory ovlivňující velikost zdroje tepla pro přípravu teplé vody, optimalizace provozu zdrojů, dohřev teplé vody v rozvodném potrubí, tloušťky tepelné izolace. Legislativní požadavky na teplotu a dodávku teplé vody, zodpovědnost a postihy.
 • Využití radiového systému pro detekci nežádoucího úniku vody, měření spotřeby vody - Ing. David Samek, ista Česká republika s.r.o.
  Kolik stojí vodoměry, jaké jsou povinnosti pro provoz, kdy je nechat vyměnit, kdy repasovat a kdy kontrolovat? Kolik stojí nekontrolovaný únik vody?
Blok IV: Větrání
 • Koncept větrání v bytovém domě, možnosti řešení pro zdravé bydlení při respektování technických možností, investiční a provozní náročnost - doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., FS ČVUT, Ústav techniky prostředí
  Národní požadavky na větrání obytných budov, doporučené větrací systémy, relevantní a efektivní způsoby využití zpětného získávání tepla (ZZT), větrací hlavice jako náhrada stávajících ventilátorů, centrální x lokální podtlakové větrání. Provozní a investiční náklady. Pokyny pro realizaci, přejímku, provoz a údržbu větracího zařízení.
 • Zkušenosti a realizace větrání bytových domů - Ing. Jan Müller, ATREA s.r.o.
  Čím se řídit při návrhu bytového větrání? Jaké jsou možné koncepty a vhodná ekonomická volba mezi centrální variantou a decentrální variantou? Srovnání a možnosti, které lze použít jak do novostavby, tak při rekonstrukci. Přednáška bude doprovázena fotografiemi z již zrealizovaných staveb, kde jsou tyto systémy instalovány a trvale využívány.

Přednášky navazují na kapitoly publikace Energeticky vědomá rekonstrukce soustav TZB. Publikace s unikátním obsahem má 200 stran a je určena pouze účastníkům této konference, samostatně je neprodejná. Obsahuje řadu tabulek a informací důležitých pro správné plánování, realizaci rekonstrukce a pro správný provoz s cílem dosažení úspor. Přednášející jsou autory jednotlivých částí publikace a pro přednášku vybrali důležité sekvence z obsahu.
Redakce si vyhrazuje právo změny pořadí příspěvků.
Během programu je počítáno s přestávkami s občerstvením a s diskusí k tématům.
Stolky partnerů s řešením vhodným pro rekonstrukci bytových domů budou umístěny přímo v přednáškovém sále. V přísálí bude možnost separátních jednání během konference.

Informace pro účastníky:

1. Datum a místo konání

15. 11. 2017 Praha - Masarykova kolej ČVUT, kongresový sál, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

08.30 - 09.00 Prezence
09.00 - 16.00 Program konference
16.00 - 16.30 Diskuse

V průběhu programu budou dvě přestávky na občerstvení.

2. Konferenční poplatek

Konferenční poplatek činí:

 • ZDARMA studenti TZB
 • 1.400 Kč bez DPH pro členy IFMA a STP
 • 1.700 Kč bez DPH pro členy ČKAIT, ČKA
 • 1.800 Kč bez DPH ostatní

Cena konference je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem konference. Součástí poplatku jsou náklady na organizaci konference, materiály ke konferenci, občerstvení v průběhu konference a publikace Energeticky vědomá rekonstrukce soustav TZB s obsahem 200 stran s řadou unikátních textů, tabulek a rad pro plánovaní a provedení rekonstrukce a pro provoz. Publikace je vydána pouze v nákladu pro účastníky této konference!

3. Závazná přihláška

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 10. 11. 2017 na email: adela.bystricka@topinfo.cz nebo můžete využít on-line přihlášky na konci tohoto článku.

4. Platební podmínky

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto společnosti Topinfo, s.r.o., č. účtu: 27-6676670247/0100 vedený u Komerční banky, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Konferenční poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme. Vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Pořadatel

Topinfo s.r.o., portál TZB-info
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 - Petřiny
Tel.: +420 233 081 141, fax.: 233 081 109
e-mail: adela.bystricka@topinfo.cz, www.tzb-info.cz

Mediální partneři konference


Závazná přihláška na konferenci Rekonstrukce TZB v bytových domech - 15.11.2017