Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Konference TZB-info Energetická náročnost budov 2013

Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto a schválila zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií, prováděcí vyhláška je rovněž hotova a tak internetový portál TZB-info potvrzuje konání mimořádné odborné konference 8.11.2012 v Praze.

V tématech odborné konference Energetická náročnost budov bude např. novela zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 148/2007 Sb. ve vazbě na aktuální dotační tituly a energetický management budov, reakce na rozdíly v energetickém hodnocení budov podle stávající a nové legislativy, komentář konkrétních příkladů.

Pozvánka a přihláška na konferenci Energetická náročnost budov 2013

Konferenci připravujeme již celý rok, precizujeme témata tak, aby byla skutečným přínosem pro praxi. Když v červenci prezident novelu zákona 406/2000 Sb. vetoval, začali jsme zvažovat konání konference, jelikož bez schváleného zákona bychom se pohybovali s přednáškami jen v roli hypotéz.
Ing. Renata Straková, odborný garant konference, již tehdy k situaci řekla: "Zákon pravděpodobně v současné podobě projde schválením poslaneckou sněmovnou a dojde tak k pouhému prodlení legislativního procesu." Situace se dále komplikovala, jelikož opakované projednání a hlasování ve svěmovně bylo několikrát odloženo, když byla upřednostněna jednání o jiných tématech.

19.9.2012 v rámci doprovodného programu veletrhu For Arch jsme pořádali tiskovou konferenci, kde jsme chtěli novináře, odbornou veřejnost i ostatní zájemce seznámit s aktuálním stavem novely zákona i navazující legislativy, možnostmi schválení i s případnými dopady v případě neimplementace evropské směrnice. Shodou okolností právě na tento den bylo na jednání Poslanecké sněmovny dodatečně zařazeno i projednání a hlasování o této novele.

Přímo v průběhu tiskové konference se zúčastnění dozvěděli o schválení novely zákona.

Během tiskové konference a i v následující živé diskusi se jasně ukázalo, jak veřejnost tento zákon rozděluje. Když pomineme výhrady z neznalosti zákona a souvislostí, lze veřejnost rozdělit do dvou skupin. Zastánci zákona se dívají se na direktivu z globálního pohledu ochrany životního prostředí a zákon chápou jako jeden z kroků snižování potřeby energie. Odpůrci zákona jej považují za nadbytečný zásah do osobních svobod o rozhodování o vlastním majetku a navrhují jiné cesty k motivaci k energetickým úsporám.

Nicméně obě skupiny se připojily k potlesku při schválení zákona během tiskové konference. Zákon implementuje evropskou směrnici a na protesty je již nyní pozdě. Hrozící sankce při neiplementaci směrnice jsou zbytečným luxusem. Podstatné je to, že zákon podle evropské směrnice je pouze rámec. V článku Směrnice EPBD II konkrétní čísla nedává, ta se generují v národních legislativách jsme přinesli zajímavosti z přednášky předsedy Pracovní skupiny EPBD KH ČR a rovněž předsedy správní rady SEVEn Ing. Jaroslava Marouška CSc., který upozornil, že všechna konkrétní čísla se generují dále v národních legislativách.

Podrobně o legislativě čtěte v článcích:

 
 
Reklama