Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál


Internetový portál www.tzb-info.cz Vás zve
na mimořádnou odbornou konferenci

Nové prvky energetického hodnocení budov

10.11.2008 - Praha
Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.Toto setkání odborníků je vyvrcholením dvouletého informačního projektu portálu TZB-info k nové legislativě energetického hodnocení budov, platné od ledna 2009. Projekt se díky své výjimečnosti těší největšímu čtenářskému zájmu v tomto roce.

Na konferenci zazní např. nejaktuálnější komentáře legislativy, praktické příklady hodnocení budov v souvislostech a poprvé zde bude představena metodická příručka jako souhrnný materiál pro přezkoušení oprávněných osob zapsaných do seznamu energetických expertů, kteří mohou dle zákona hodnocení budov provádět.

Těším se na viděnou.
Ing. Renata Straková, odborný garant konference

Účastníci konference obdrží sborník - pracovní sešit a rovněž metodickou příručku pro přezkoušení oprávněných osob zapsaných do seznamu energetických expertů.


Partneři konference:

Program konference:

08.30 Prezence
09.00 Zahájení
09.15 I.blok - Aktuální energetická legislativa
 • povinnosti od roku 2009, novely a další očekávané změny
 • výstupy a vyhodnocení energetických auditů, upozornění na nedostatky a jejich odstranění, informace z kontrolní činnosti SEI
 • aktuální stav počtu osob oprávněných vydávat průkaz energetické náročnosti budov (ENB)
 • nástroje státu pro kontrolu kvality průkazů ENB
 • ENB jako kritérium pro čerpání dotačních titulů, nedostatky při žádostech
 • přehled aktuálního stavu čerpání dotačních titulů z operačních programů
11.00 II. blok - Zpracování průkazů ENB
 • přehled výpočtových programů pro vypracování průkazů budov dle vyhlášky č. 148/2007 Sb., informace o aktuálním stavu na trhu, možnosti školení a literatury
 • ukázky vypracování průkazu ENB pro nový polyfunkční dům a administrativní budovu, návratnost jednotlivých opatření - postupy, optimalizační procesy
 • hodnocení energetické náročnosti obálky budovy a vývoj ČSN 73 0540
 • hodnocení nízkoenergetické výstavby, návaznost na ENB
 • důsledky průkazu ENB pro širokou veřejnost, kde je možné získat potřebné informace, orientačně o cenách
 • oficiální nová metodika pro přezkoušení oprávněných osob zapsaných do seznamu energetických expertů
14:00 III. blok - Nové trendy
 • regulace jako účinný nástroj v řízení kombinovaných otopných soustav
 • vliv okolní zástavby na energetickou bilanci budovy
 • vliv projektování na úsporu energie
15.30 IV. blok - Kontrola kotlů
 • tepelné soustavy v budovách - jednorázové kontroly kotlů, zjednodušený návod na správné vyjádření účinnosti kotle a kotelny a to i pro kondenzační kotle, specifikace proměnných
 • metodika a postup vyjádření účinnosti tepelných soustav
 • úprava otopné soustavy po zateplení objektu
 • pravidelné kontroly kotlů - spalování a měření, praktické příklady a zkušenosti z praxe
 • specifika kotlů na biomasu a biomasy jako paliva, skladování biomasy
 • energetický monitoring - ukázka měření účinnosti kotelny + vyhodnocení
16.30 Předpokládaný závěr semináře

V průběhu programu budou dvě přestávky na občerstvení. Upozorňujeme, že počet míst je omezen kapacitou sálu.

Informace pro účastníky:

1. Datum a místo konání

10. 11. 2008 Praha - Masarykova kolej ČVUT, kongresový sál, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

2. Konferenční poplatek

Konferenční poplatek činí 1400 Kč. Cena je uvedena včetně 19 % DPH. Cena konference je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem konference. Součástí poplatku jsou náklady na organizaci konference, materiály ke konferenci a občerstvení v průběhu konference. Každý účastník konference obdrží tištěný sborník.

3. Závazná přihláška

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 3.11.2008 na adresu:
Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1.
Tel./fax: 221 082 201, e-mail: e-mail: stp@stpcr.cz.
Můžete rovněž využít on-line přihlášku na konci tohoto článku nebo na www.stpcr.cz.

4. Platební podmínky

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Konferenční poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Pořadatel

Topinfo s.r.o., portál TZB-info
Thákurova 4, 160 00 Praha 6
Tel.: +420 233 081 141, fax.: 233 081 109
e-mail: kontakt@tzb-info.cz, http://www.tzb-info.cz

Organizační garant konference
Společnost pro techniku prostředíKAPACITA KONFERENCE JE JIŽ NAPLNĚNA.
Pokud Váš zájem o tuto problematiku trvá, sdělte nám prosím svůj e-mail a budeme Vás později informovat.


 
 
Reklama