Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

CENTRA a.s. - komplexní služby v oboru správy nemovitostí

V rámci komplexní správy nemovitostí zajišťuje Centra provoz a údržbu budov, úklidové služby, odvoz a likvidaci odpadu, ale i např. údržbu zeleně. V portfoliu společnosti je i inženýrsko – investiční činnost a realitní služby.

Společnost CENTRA a.s. je česká rodinná firma s více než 500 zaměstnanci. Od svého založení v roce 1991 prošla dynamickým vývojem. Původní zaměření společnosti CENTRA a.s. se orientovalo zejména na nákladní autodopravu, svoz a likvidaci odpadu a inženýrskou činnost.

Již v prvních letech své existence se společnost CENTRA a.s. začala zabývat správou nemovitostí, kdy své první klienty získala v MČ Praha 8. Působnost v oblasti správy nemovitostí se během let progresivně rozvíjela a v současné době je hlavním pilířem portfolia služeb komplexnost nabízených služeb.

V rámci další profesionalizace a rozvoje v oboru správy nemovitostí se vedení společnosti CENTRA a.s. rozhodlo v roce 1999 pro vytvoření nové divize Facility Managementu. Díky tomuto kroku začala společnost CENTRA a.s. nabízet komplexní služby v tehdy nově vznikajícím odvětví.

 

Facility Management pro velké administrativní komplexy

Provoz a údržba budov
Sídlo společnosti CENTRA a.s.

V současné době společnost CENTRA a.s. nabízí služby prostřednictvím osmi divizí:

  • Facility Management
  • Správa nemovitostí
  • Provoz a údržba budov
  • Údržba zeleně a zahradnické služby
  • Úklidové služby
  • Doprava odvoz a likvidace odpadu
  • Inženýrsko–investiční činnost
  • Realitní služby

Společnost CENTRA a.s. nabízí i služby hotelového typu a klade důraz na osobní kontakt a přátelský vztah s klientem. Její zaměstnanci jsou si plně vědomi odpovědnosti za svěřený majetek a o svěřenou nemovitost se vždy starají s péčí řádného hospodáře. Klientům společnosti CENTRA a.s. se věnují zaměstnanci ve střediscích po celé Praze.

Více informací získáte na webových stránkách společnosti www.centra.eu nebo na centrále společnosti:

CENTRA a.s.
Anděl City, Plzeňská 3185/5b
150 00 Praha 5

Tel:  +420 251 119 400
Fax: +420 251 119 411

 
 
Reklama