Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

BIM Průzkum 2014: pro malé a střední stavební podniky

Cílem tohoto BIM průzkumu je zjistit povědomí i aktuální situaci zavádění BIM na úrovni malých a středních stavebních firem.

Pro malé a střední stavební podniky do 250 zaměstnanců je určen další BIM průzkum, který inicioval jeden z členů Odborné rady pro BIM v rámci diplomové práce, kterou zpracovává na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě stavební, konkrétně v rámci Studijního oboru Management a ekonomika ve stavebnictví na katedře Ekonomiky a řízení ve stavebnictví.

"V současnosti píši diplomovou práci na téma Rozbor problematiky implementace BIM v malém a středním stavebním podniku. Tímto bych chtěl požádat všechny zástupce stavebních firem spadajících do kategorie malých a středních firem o spolupráci vyplněním dotazníku." říká Martin Zeman, diplomant Fakulty stavební ČVUT v Praze a také člen Odborné rady pro BIM.

  • Pokud spadá vaše firma do kategorie, které je BIM průzkum určen, prosíme věnujte chvilku z vašeho času jejímu vyplnění.
    PRŮZKUM
    Zúčastnit se BIM průzkumu mohou zástupci malých a středních stavebních firem nejpozději do 5. května 2014, na kdy je naplánována uzávěrka průzkumu.

Pokud spadá vaše firma do kategorie, které je BIM průzkum určen, prosíme věnujte chvilku z vašeho času jejímu vyplnění. Jednak svým názorem pomůžete zjistit situaci se zaváděním BIM v České republice a navíc malá odměna v podobě možnosti získat tištěnou BIM Příručku Vás nejspíš nemine.

BIM příručka vysvětluje hlavní pojmy spojené s BIM v návaznosti na zahraniční zkušenosti a materiály. Příručka není detailním návodem na práci metodou BIM, ale poskytuje základní vysvětlení a rámec pro další publikace, které budou řešit konkrétní oblasti metodiky BIM. V elektronické podobě je možné stáhnout příručku zdarma, tištěnou podobu budou moci jako malou odměnu získat ti, kteří vyplní výše uvedený dotazník.