Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nová norma BIM pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu

Nová norma ČSN ISO 16739 Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu je převzata originálem.

V srpnovém čísle Věstníku ÚNMZ (i v ČSN Online) je uvedena další norma pro BIM.

Tentokráte se jedná o samotný formát IFC - ČSN ISO 16739 – v csnonline.unmz.cz je celá dokumentace uvedena jako příloha v html formátu archivovaná jako zip.

Jedná se opět o převzatý originál.

Tato norma definuje datový formát IFC ve verzi IFC4. IFC formát se používá k výměně a sdílení dat a údajů o stavbě mezi aplikacemi vyvíjenými různými výrobci software.
IFC specifikace se zaměřuje na podporu různých oborů, které se podílejí na stavebním projektu po celou dobu životního cyklu stavby. Údaje vznikají a jsou postupně doplňovány a využívány aplikacemi z oborů jako je architektura, technická zařízení budov (TZB/HVAC – topení, větrání, klimatizace, chlazení, elektroinstalace), automatizace budov, statika a stavební inženýrství, aplikace pro práci s výkazy výměr a odhady nákladů, plánování výstavby a výstavba, předání stavby a její správa včetně případné demolice.

Obsahuje definice schématu IFC pro:

 • kompletní katalog stavebních prvků včetně TZB;
 • oddělení obecné a parametrické definice objektů;
 • ocelové a dřevěné konstrukce;
 • statika – analýzy a detaily;
 • standardizovaný výpis materiálu;
 • energetické a další analýzy;
 • vliv na životní prostředí;
 • územní plánování a vazby na GIS;
 • souřadný systém pro GIS a jeho transformace;
 • jazykové sady vlastností (zatím omezený počet jazyků);
 • údaje pro 4D (časové plánování, podpora MS Project);
 • údaje pro 5D (cena);
 • rozšíření možné geometrie objektů (NURBS, nerovinné plochy).

Norma ISO 16739:2013 se týká:

 • definice výměnného formátu dat požadovaného pro jednotlivé etapy celého životního cyklu stavby;
 • definice výměnného formátu dat pro všechny profese a obory využité během celého životního cyklu stavby.

Norma ISO 16739:2013 se netýká:

 • definice výměnného formátu dat mimo oblast stavebnictví a údržby zařízení;
 • struktury projektu a členění stavby mimo oblast stavebnictví;
 • technického řešení komponent a položek.

U všech norem pro BIM se předpokládají další etapy, které vyžadují více práce nejen na české terminologii, zpracování národních příloh, ale nakonec i samotném překladu.

Rekapitulace norem pro BIM:

ČSN ISO 16739Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu
ČSN ISO 12006-2:2014Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 2: Rámec pro klasifikaci informací
ČSN ISO 12006-3:2014Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 3: Rámec pro objektově orientované informace
ČSN ISO 16354:2014Obecné zásady pro znalostní a objektové knihovny
ČSN ISO 22263:2014Organizace informací o stavbách – Rámec pro správu informací o projektu
ČSN ISO 29481-1:2014Informační modelování staveb – Manuál pro předávání informací – Část 1: Metodika a formát
ČSN ISO 29481-2:2014Informační modelování staveb – Manuál pro předávání informací – Část 2: Rámec pro vzájemnou spolupráci
ČSN P ISO-TS 12911:2014Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM)

Pro normy pro BIM jsou vybrány třídící znaky ve struktuře:

73 0101 až 0109 pro obecné dokumenty

 • 73 0101 - ISO 12006
 • 73 0102 - ISO 22263
 • 73 0109 - ISO 16739 (IFC)

73 0111 až 0119 pro knihovny

 • 73 0111 - ISO 16354
 • v budoucnu sem bude patřit ISO/DIS 16757 (Product Data for Building Services System Models)

73 0121 až 0129 pro pravidla BIM

 • 73 0121 - ISO/TS 12911
 • 73 0122 - ISO 29481

00 je vždy ponechána pro budoucí sumarizaci terminologie pro danou kategorii.

 
 
Reklama