Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Přechod projektování ze 2D na BIM nás pravděpodobně dříve či později nemine

Očekávám, že na poli BIM i na způsobu projektování se v následujících letech budou dít zásadní změny, říká projektant elektro Ing. Jan Hlavatý. Nicméně souvisejících nejasností je zatím řada, např. otázka kompatibility s okolím, či otázka vůbec dostupnosti vhodných nástrojů pro profesi elektro.

Jak BIM vidíte jako projektant elektro?

Ing. Jan Hlavatý: Navštívil jsem v minulosti konferenci BIM fóra i konferenci uskupení CzBIM, tedy nějaké povědomí o tom, co je BIM a jaké výhody přináší, jsem získal. Vnímám, že z pohledu architektů a stavařů je BIM jednoznačně přínosem, neboť jim ušetří spoustu práce. Umožní zcela jiný rozměr prezentování návrhu, umožní již ve fázi návrhu mnohé simulace chování objektu, umožní odladění návazností samotné stavby na jednotlivé profese, zpřesní objemové výkazy materiálu, atd.

Z toho tedy plyne, že pokud architekti a stavaři přejdou na způsob projektování BIM, pak by se tudy měly vydat i jednotlivé profese, neb jsou jejich subdodavateli. Ze svého okolí vidím, že např. projektanti VZT se už touto cestou často ubírají. Což je ostatně i logické, neb profese VZT bývá ve stavbě jednou z prostorově nejobjemnějších a 3D modelování v této profesi dává smysl. Jednou ze zásadních otázek proto je, zda přechod na 3D bude mít nějaký přínos i pro profesi elektro? Protože co budeme ve 3D modelovat? OK velké prvky jako např. trafo, rozvaděče, kabelové trasy. A dál? Každý kabel? A natáhnou jej montéři na stavbě podle toho, jak to bude ve 3D namodelované? Ne? Nebude to pak trochu zbytečná práce?

Nicméně samotnému se mi idea BIM a 3D modelování líbí. Už někdy v roce 2008 při projektu jedné z větších výrobních hal jsem si v duchu říkal, proč se vlastně neprojektuje ve 3D tak, aby projekt byl pokud možno co nejvěrnějším modelem stavby? Klade-li se navíc čím dál větší důraz na přesnost výkazů výměr, pak musí být BIM jednoznačným přínosem i v profesi elektro. Pokud v projektu namodeluji každý kabel, pak je předpoklad i přesnějšího výkazu, bez nutnosti ručního dopočítávání a odhadování. Samozřejmě za podmínky, že k namodelování budou k dispozici vhodné SW nástroje.

Těch otazníků okolo SW pro elektro totiž spatřuji stále více, než by bylo záhodno. Situaci vidím o to složitější, že nejspíš neexistuje jeden jednotný BIM standard. Existuje sice snaha o zavedení kompatibilního IFC formátu, ale kdo zaručí, že se v budoucnu celé odvětví nestočí někam jinam? Také je zásadní otázka, který SW nástroj zvolit? Bude kompatibilní se SW nástroji mých objednatelů? Jak to dopředu mohu zjistit? Zatím jsem se setkal snad s jedním či dvěma dotazy, zda projektuji ve 3D. A i tak se vždy nad tím mávlo rukou, že ty trasy tam namodeluje třeba vzduchař. Ono elektro je ze všech profesí přeci „nejohebnější“.

Velkým současným otazníkem je tedy SW?

Ing. Jan Hlavatý: Tak to v dnešní době vidím. Že se dnes nacházíme v jakémsi mezidobí mezi 2D a BIM.

Pokud se někdo chce vydat cestou BIM, pak se z toho pohledu domnívám, že už nemá moc význam pořizovat 2D projekční software. Licence třeba za AutoCAD LT se pohybují v řádu 20–30 tis. Kč, přičemž se bavíme o „holém“ CAD systému. Samozřejmě, projektovat v čistém CAD systému je sice možné, ale není to úplně ono, takže kdybych si k tomu chtěl pro usnadnění práce pořídit třeba ještě takový CADKON TZB, pak mě čeká ještě jednou ten samý výdaj. Výhledově tedy nějakých 40–60 tis. Kč za pořízení si licencí plus k tomu pravidelné roční platby subscription. Neboli tu máme na další tři roky výdaj okolo 100 tis. Kč s výhledem, že následně bude nutno vydat nejspíš to samé pro přechod na BIM? Dává to smysl?

No anebo se pojďme rovnou vydat cestou BIM. Jenže ouha, zde nastává zásadní kámen úrazu, protože je velmi zatěžko najít nějaký vhodný a použitelný nástroj pro profesi elektro. Podíváme-li se do profese stavební, tak zde je vidět minimálně Revit, ArchiCAD, Allplan, atd. Čili neexistuje, jako ve 2D ve formě DWG, jednotná platforma. Jednotlivé BIM nástroje stavařů se domnívámjsou navzájem nekompatibilní. Tedy, kudy se vydat jako profesant? Jedinou cestu proto vidím v nějakém univerzálním formátu, např. ve zmíněném IFC. Bude-li to v praxi funkční a použitelné.

To nezní příliš optimisticky

Ing. Jan Hlavatý: Je nutno si uvědomit, že v BIM jsme spíše na začátku. Alespoň u profesí mi to tak připadá.

Hlavní a zásadní otázku, kterou by si ale každý projektant měl položit je, co od BIM nástroje vlastně očekávám? Protože jsou na našem trhu SW nástroje, které umí v podstatě jen namodelovat základní velké 3D prvky plus k tomu pár drobností. Pak k tomu projektant potřebuje zbytek doprojektovat ve 2D, což osobně za BIM moc nepovažuji. Spíš mi to přijde takové polo-BIM-řešení.

Ale jsou na trhu také BIM nástroje, které nejenže umí to, co předchozí, ale navíc umí namodelovat kompletně celou profesi (tedy i včetně všech kabelů a koncových prvků), a navíc projektantovi usnadní i spoustu činností, které by jinak musel „odedřít“ (automatické výpočty minimálních průřezů kabelů s ohledem na způsob jejich uložení, automatické kontroly maximálních délek kabelů s ohledem na bezpečnost instalace, automatické generování vývodů v rozváděčích z obvodů nakreslených v půdorysech, atd.). A do té druhé kategorie spadají vesměs SW nástroje primárně určené a vyvíjené čistě jen pro profesi elektro.

Rovněž je vhodné si dávat pozor na to, že některé SW nástroje, zejména od výrobců pocházejících z US, obsahují často americké standardy kreslení, tedy obloučkové kreslení kabelů v půdorysech (u nás zcela nepoužívané), tabulkové specifikace rozváděčů (namísto schémat zapojení), navrhující průřezy kabelů v AWG (namísto mm2), apod.

Máte tedy přehled o tom, co se v BIM pro práci projektanta elektro nabízí?

Ing. Jan Hlavatý: Jak už jsem uvedl, osobně se cestou BIM chci vydat, proto se poslední dobou snažím aktivně hledat a zkoušet různé SW nástroje profese elektro. Ale zatím je to spíš hledání jehly v kupce sena (smích).

Autodesk nabízí nástroj Revit MEP. Zde je zaručena kompatibilita s nástrojem Revit, no jako velké mínus osobně vnímám to, že MEP znamená víc profesí v jedné (Mechanical – Electrical – Plumbing). V rámci zakoupené licence tedy platím další profese, které mi k ničemu nejsou. To nedává smysl. Měl jsem možnost vidět ukázku práce s Revit MEP, stejně tak jsem měl možnost v něm několik dní zkoušet pracovat. Výsledek mě osobně příliš nepřesvědčil. Bohužel Revit MEP nevnímám jako nástroj, který by mi uměl ulehčit práci, spíš jej řadím k onomu polo-BIM-řešení (část udělám v Revit MEP, ale zbytek musím doprojektovat v něčem jiném, takže mi nestačí jeden SW).

Dalším zajímavým nástrojem je DDS CAD Electrical. Nástroj určený přímo pro profesi elektro, založený na evropských standardech kreslení. Loni jsem měl možnost vidět a i si trochu osahat způsob práce s tímto SW. Udělal na mě dobrý dojem, byť ne všechno bylo zcela 100%. Ale dle všeho je nástroj neustále vyvíjen, dle webu dds-cad.net existuje například i nástroj DDS CAD LightingProtection pro návrhy jímacích soustav. Je vidět, že DDS CAD vyvíjí někdo z profese.

Nějaké nástroje u nás nabízí i firma Bentley, ale upřímně jako koncový uživatel tuto vnímám velmi nečitelně. Není jasné, které nástroje se k čemu hodí, není ani jasná cenová úroveň SW. Přitom firma Bentley je uvedena jako jedna ze zakládajících členů CzBIM. Co už by byla lepší forma reklamy, než toto? Tak trochu obchodní fail.

No, a toť tak zhruba vše. Existují i různé nástavbové aplikace pro profesi elektro, ale zde je nevýhodou nutnost zakoupení i nosné „mateřské“ aplikace, čímž se cenově dostáváme opět výš a výš. Bohužel České firmy, ať už třeba AB Studio (CADKON), či Astra SW (ElProCAD) zhola nic, včetně nějakého náznaku do budoucna. Možná, že někdo na trhu nabízí nějaký další vhodný SW nástroj, ale bohužel o něm není slyšet. Vlastním pátráním na internetu jsem našel asi ještě pět dalších BIM nástrojů čistě pro silnoproud, ale buďto nemají vůbec české zastoupení, anebo je to něco zcela neznámého (a jak to bude s onou kompatibilitou?). Na to, že by se od roku 2016 měl údajně zavést BIM povinně ve veřejných zakázkách, toho moc není, že?

Ideální stav z pohledu projekce elektro:

 • nutná kompatibilita s okolím (aby člověk nekoupil SW za těžký desetitisíce a následně zjistil, že není kompatibilní s nástroji, které používá zrovna některý z architektů) + ideálně 100% kompatibilita s DWG; v současnosti to vidím jako velmi velký oříšek
 • ideálně nástroj jen na elektro a ideálně jen na silnoproud (proč mám v licenci platit ještě za ostatní profese?)
 • jelikož je hlavní tlak na BIM ze strany EU/státu v oblasti veřejných zakázek, mělo by to umět fungovat na nějaké univerzální anonymní databázi prvků, či ještě lépe pouze na normových hodnotách a kritériích (nikoli na databázích konkrétních výrobců)
 • jelikož jsme v Česku, mělo by to fungovat na základě českých technických norem či harmonizovaných norem a na zavedeném evropském způsobu kreslení
 • jednoduchý způsob zadávání spotřebičů do bilance, kdy se mi automaticky nabídne k umístění v dispozici, či opačně, kdy do dispozice umístím spotřebič a automaticky se mi podle připojeného rozváděče ukáže v bilanci; tím pádem by to mohlo umět automaticky sestavovat i energetické bilance (není na tom přece nic složitého)
 • jelikož se modeluje celá trasa od rozváděče až ke koncovému spotřebiči, mohlo by to umět automaticky počítat úbytky napětí v závislosti na zatížení/jištění a automaticky navrhovat vhodný/minimální průřez kabelů, třeba i na základě výpočtu impedanční smyčky (umí-li to různé samostatné nástroje, proč by to neměl umět BIM?)
 • integrované výpočty osvětlení by byly příjemným zpestřením (umí-li je DDS-CAD, proč by je neuměl i někdo další? samozřejmě ideálně na základě normových/anonymních svítidel, či světelných zdrojů)
 • integrované výpočty navržených zemničů, integrované výpočty dostatečných vzdáleností pro LPS (v celé EU přeci platí jeden soubor norem EN 62305 se shodnými vzorci)
 • generované výkazy materiálů včetně množství a délek jsou asi samozřejmostí
 • zkrátka takový SW, aby stačil jeden BIM nástroj na celou projekční činnost s kompletními učesanými výstupy + např. jen dopsat technickou zprávu ve Wordu.
 • když už jsme u těch přání, tak 64bitová verze s nativní podporou vícejádrových CPU :-)

Stavaři a architekti sem tam naříkají, že nejsou v BIM profesanti, hlavně elektrikáři. Což o to, oni by byli, kdyby bylo v čem pracovat. Navíc, jelikož se bavíme o nutné investici do SW vybavení v řádu plus-minus 100 tis. Kč, bude z jejich strany nějaká vůle dávat přednost této profesi v BIM? Anebo jedeme dál podle šablony celého stavebnictví, že vyhrává v několikakolovém tendru ten nejlevnější? Však on ty trasy tam kdyžtak namodeluje vzduchař …

 
 
Reklama