Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Prosadí se Building Information Modeling do českého stavebnictví?

Z konference BIM Day 2012

Podle slov přednášejících na konferenci BIM Day 2012 by prosazení Builging Information Modelingu zefektivnilo celé stavebnictví a usnadnilo užívání budov. Jeho prosazení brání zaběhnutý způsob projektování a nezájem investorů. Na rozdíl od ČR bude v blízké době v některých zemích BIM povinným způsobem přípravy a realizace staveb.

12. června proběhla v Praze na Fakultě architektury konference BIM Day 2012. Jak z názvu vyplývá, věnována byla nástroji Building Information Modeling usnadňujícím přípravu, realizaci a užívání staveb.

Building Information Modeling je proces, v jehož průběhu vzniká dokonalý virtuální trojrozměrný digitální model stavby, který v sobě integruje veškeré fyzické součásti stavby (bez problémů do největších podrobností, jako například každého jednotlivého vrutu, drátu, prutu výztuže, trubky atd.), ale také například informace o dodavatelích jednotlivých částí, času jejich provádění, způsobu jejich kontroly apod.

Podrobný program a oficiální tisková zpráva z konference BIM Day 2012

Přednášející konference se vyhýbají označení BIM jako softwaru. Způsob navrhování stavby BIM totiž vede také ke zcela rozdílné spolupráci jednotlivých týmů, které se na přípravě podílejí. Na konferenci zaznělo, že při uplatnění procesu BIM dojde ke značným úsporám finančním i časovým při přípravě a realizaci stavby. Jednou z největších výhod je podle mluvčích zejména absolutní úspora vyloučením neplánovaných změn stavby v průběhu provádění. Model BIM předchází časovým a prostorovým kolizím jednotlivých profesí.

Čtěte také názory na Building Information Modeling

BIM však nekončí předáním stavby uživateli. Naopak. Neocenitelnou výhodou je existence BIM pro budoucího uživatele a správce objektu. Proto má vytváření Building Information Modelingu význam zejména ve facility managementu.

Architekti, kteří BIM již v současné době využívají, vidí jeho výhodu také v dokonale prezentaci a vizualizaci stavby investorovi, a to již od počátečních fází návrhů studie. Postupně jsou k dispozici vizualizace fází výstavby v libovolně zvoleném čase, na to se váže i stav zařízení staveniště ve zvoleném čase, termíny navážení materiálů a další podrobnosti zefektivňující řízení stavby.

Prezentovány byly některé zajímavé zahraniční realizace staveb v procesu BIM. Z diskuse však vyplynulo, že v České republice žádná významná realizace s BIM zatím neexistuje. Co tomu brání? Účastníci diskusí se shodli na tom, že překážkou jsou zaběhnuté stereotypy projekčních kanceláří, finanční náročnost počáteční investice do potřebných softwarů. Zejména je to ale dosavadní nezájem investorů, a to jak soukromých, tak z řad veřejné správy.

To však neplatí ve zbytku Evropy. Prezentovány byly pokročilé přístupy několika zemí napříč Evropou a v Americe, kde BIM zavádějí jako povinný proces přípravy staveb, a to zejména ve veřejném sektoru. Ve Velké Británii by měl být v roce 2015 BIM standardním nástrojem v přípravě, realizaci a následného užívání staveb obecně. Tamní vláda sleduje zejména zefektivnění a úspory v celém procesu stavebnictví.

Software pro BIM v současné době vyvíjejí všichni renomovaní dodavatelé projekčních a architektonických softwarů. Ve vlastním zájmu trvale poskytují architektům a projektantům informační servis a na základě podnětů s užíváním programů je nadále zdokonalují.

Ideálním cílem přednášejících je využívání BIM i při procesu povolování stavby, dále formou elektronické komunikace na samotném staveništi, bez zdlouhavého, náročného a zpátečnického zpětného převádění BIM do dvourozměrných stavebních výkresů, jejich skladování a sdílení na stavbě a úřadech. BIM využívaný při výstavbě vylučuje neudržitelný management změn projektové dokumentace a jejich realizace na stavbě, zejména u velkých realizací.

To, co se jen pomalu začíná prosazovat ve stavebnictví v zahraničí, však již v jiných oborech funguje neodmyslitelně. V prezentacích konference se mihly ukázky trojrozměrných digitálních modelů, bez kterých by dnes nemohl existovat například automobilový nebo elektrotechnický průmysl.

Organizace podílející se na konferenci BIM Day 2012 stojí o stejné prosazení Building Information Modelingu i ve stavebnictví. I z tohoto důvodu slibují, že zájemci o rozvoj BIM budou mít možnost dozvědět se další podrobnosti na navazujících konferencích ještě v tomto roce.

 
 
Reklama