Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pohledy na BIM

V úterý 12. června 2012 na Fakultě architektury ČVUT v Praze proběhla celodenní konference BIM Day 2012, která hledala například odpovědi na otázky, jaký bude vývoj zavádění BIM (Building Information Modeling) v podmínkách ČR? Jak ovlivní BIM smluvní vztahy a autorská práva? Kdy a jak se BIM projeví na legislativní úrovni?

Čtěte také postřehy z konference BIM Day 2012

Pro a proti práce s BIM

Problematika BIM (Building Information Modeling) je v současné době často diskutované téma. Nabízíme dva pohledy na BIM z firemního časopisu společnosti Grundfos Blue print 2/2012. Joe Burns, president firmy Burns Mechanical ve Filadelfii, je zástupcem kritiků, Profesor Rasso Steinmann z Univerzity aplikovaných věd Mnichov zase říká Buďme chytří s BIM.

BIM kritický pohled

Mnoho lidí vidí BIM jako odpověď na všechna naše přání, avšak jak říká jeden dodavatel, je třeba trochu kritického náhledu, aby BIM plnil úspěšně svou funkci pro každého zúčastněného. Joe Burns, prezident firmy Burns Mechanical ve Filadelfii, který v tomto oboru pracuje již více jak tři desítky let, se uvolil předat některé své zkušenosti s BIM čtenářům časopisu BLUEPRINT. Jeho firma pracovala na řadě významných projektů, zadaných zejména předními renomovanými institucemi, včetně farmacie a zdravotnictví.

Joe Burns, president firmy Burns Mechanica
Joe Burns, president firmy Burns Mechanica

Pane Burnsi, máte zkušenosti s prací se softwarem CAD od jeho uvedení na trh v polovině osmdesátých let minulého století, později jste začal pracovat s formátem 3D a nyní jste nadšený do BIM. Jaký je podle vašeho názoru současný trend v BIM?

Joe Burns:
Dnešní trend odráží skutečnost, že vlastníci budov žádají BIM – nevědí sice, co to přesně je, ale od svých projektantů vyžadují modely BIM. A projektanti prodávají model BIM, jako by existoval pouze jeden jediný takový model.

A existuje více než jen jeden model? Celá koncepce modelingu BIM je založena na tom, že každý pracuje na jednom modelu, že ano?

Joe Burns:
Taková je teorie. Možná, že někdy to bude takto i fungovat, ale v současnosti musíme ještě v počáteční fázi stavby model BIM vypracovaný projektanty překreslovat. Projektanti si například myslí, že jejich modelové projekty jsou na 100 % bezchybné. Zapomínají však brát do úvahy všechny stavební geometrické prvky spojené s ocelovými konstrukcemi nesoucími potrubí, kotvení a vedení, závěsy antivibrační izolátory apod. Takže jakmile se tyto přídavné geometrické prvky zapracují do modelu, bude s největší pravděpodobností nutno vše projít znovu a upravit tak, aby byl nastolen celkový soulad, což často nebude korespondovat s původním disponibilním prostorem.

Nákladové hledisko

Co to pro tento proces znamená z hlediska nákladovosti?

Joe Burns:
Dnes je situace taková, že od projektanta si stáhneme model 500 MB nebo 1 GB. Získání modelu a jeho rozložení tak, abychom mohli vytvořit tabulkové soubory a provést jiné úpravy, abychom se dostali k bodu, kdy jej můžeme skutečně využít jako dodavatel, nás stojí nemalou částku peněz. Nevidím žádné možnosti redukce nákladů spojených s kreslením a koordinací jako výsledek BIM – ve skutečnosti naše náklady vzrostly raketovým tempem. Vlastníci požadují BIM, ale nechtějí platit více za stavbu, která je založena na BIM. Chtějí naopak své náklady snižovat.

Jak redukovat náklady

A jak můžete uspokojit tento požadavek vlastníků budov?

Joe Burns:
Dobrý BIM projekt může být velmi nákladný. Dodatečné náklady je možno kompenzovat pouze extenzivní výrobou hotových dílů a efektivní montáží na stavbě, vyloučením konfliktních situací a prací spojených s přepracováním, zkrácením pracovních postupů, efektivnějším využitím pracovních profesí a racionálním řízením prací na realizaci projektu a dále pak nízkonákladovým provozováním a údržbou. Vše je to o konkurenceschopné realizaci stavby a zkrácení hodnotového řetězce na straně zákazníka. Všichni hledáme způsob, jak přidat hodnotu.

Naštěstí se pan Burns účastnil prací na několika úspěšných BIM projektech, a podle tohoto zkušeného zhotovitele staveb se všechny tyto projekty vyznačují následujícími charakteristickými rysy:

 • Existuje jasná dokumentace, z níž jsou patrny požadavky zákazníka a dodavatelské možnosti od fáze projektování až po realizaci stavby.
 • Na projektech se podílí plně kompetentní tým pracovníků, který je nasazen hned v počáteční fází zpracování projektu – to je velice důležitý faktor.
 • Projekty mají kompetentního vedoucího, který zajišťuje hladký průběh procesů – dobrý model BIM je extrémně závislý na procesech.
 • Používá se patřičné technologické vybavení – existuje dobře strukturovaný portál se všemi informacemi, káždý v týmu má adekvátní hardware a software a existuje prostor pro výměnu informací.

Nákladově efektivní BIM

Podle pana Burnse závisí rozvoj nákladově efektivního modelingu BIM na následujících faktorech:

 • Lepší informovanost vlastníků budov – aby jim bylo jasné, co BIM je a co není
 • Architekti a inženýři si musejí uvědomit, že oni nejsou dodavatelé a naopak. Musíme si řádně rozmyslet, kde je hranice mezi projektem a jeho realizací, a potom spolu vzájemně spolupracovat.
 • Musíme pracovat s modelem na bázi týmové práce, který bude také fungovat na komerční bázi.

Buďte chytří s BIM

Výhody BIM

Podle profesora Rasso Steinmanna může používání BIM při navrhování a konstrukci budov ušetřit čas, peníze a námahu. BLUEPRINT požádal profesora Steinmanna z Institutu pro aplikovanou stavební informatiku Univerzity aplikovaných věd Mnichov, aby se s námi podělil o svůj názor na Building Information Modelling (informační model budov, BIM).


Využití výhod

Co je vyžadováno, aby byly výhody a hodnota BIM skutečně využity?

Profesor Steinmann:
K tomu je nezbytné zaměřit se na reengineering procesů před zahájením využívání nástrojů BIM – říká se, že BIM je z 80 % metodologie a z 20 % technologie. Takže je nutné mít nejprve vyřešeny procesy.

Poté, co to bude provedeno, jak může BIM podpořit spolupráci mezi projektanty, dodavately, vlastníky a dalšími zainteresovanými stranami?

Profesor Steinmann:
Poskytnutím včasných informací o konfliktech a střetech při koordinaci různých úkolů projektování. Každé zabránění konfliktu ušetří čas a finanční prostředky. Správně nastavený datový model BIM pomáhá odhalit konstrukční chyby před tím, než stojí finanční prostředky. Také ukládá informace o veškerých změnách a schvalovacích procesech.

Spolupráce

Profesor Steinmann připomíná, že úspěšný proces BIM poskytuje jasnější představu o aktuální situaci, nákladech a rozpočtu. Model BIM může být také vyvinut k simulaci samotného stavebního procesu, čímž podporuje komunikaci a spolupráci s vlastníky a zúčastněnými stranami.

Koordinátoři BIM

Jak se provádí BIM v současné době?

Profesor Steinmann:
Společnosti, které chápou potenciál BIM, postupují dopředu. Některé už vytvořily organizace s jasně definovanou pozicí pro BIM koordinátory nebo manažery. Klíčem k úspěchu je zapojit BIM od samého začátku procesu a jasně definovat data a formát. To je způsob, jak využít plný potenciál metody.

Problémy

 • Avšak existují také problémy, které je třeba vyřešit. Podle zkušeností profesora Steinmanna tyto problémy obvykle zahrnují následující otázky:
 • Jasné pochopení datového modelu BIM, aby všechny zainteresované strany mohly maximalizovat výhody plynoucí z BIM.
 • Standardizace softwaru a interoperabilita. Schopnost systémů a softwaru spolupracovat při použití globálních standardů má zásadní význam pro využití všech výhod BIM.
 • Výběrová řízení. Nadměrné požadavky týkající se BIM mohou společnosti odradit od podání nabídek ve výběrových řízeních.

Platba za BIM

Jedním z dalších problémů je otázka úhrady BIM. Profesor Steinmann se domnívá, že je-li model BIM zaveden na samém začátku procesu, může se lépe zaplatit.

Proč je důležité integrovat BIM na začátku procesu?

Profesor Steinmann:
Návratnost investice do BIM se týká počátečních fází. Náš výzkum ukazuje, že úspory dosažené tím, že se zamezí chybám, mohou být 20 % až 30 %, zejména v počátečních fázích projektování a konstrukce. Pokud je model BIM používán správně, jde o více než o úsporu finačních prostředků. Jedná se o obchodní model, a proto je nezbytné s ohledem na BIM přemýšlet v řetězcích s přidanou hodnotou a o tom, jak je prodloužit či rozšířit.