Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Projektování v BIM na veletrhu For Arch 2014

Odborná rada pro BIM upořádala v rámci doprovodného programu veletrhu FOR ARCH 2014 seminář na téma BIM projektování. Seminář seznámil účastníky s teorií i praxí BIM (Building Information Modeling), do češtiny překládáme jako Informační model budovy.

Kromě teoretických informací byl BIM přestaven jako vhodný nástroj pro projekční kanceláře, statiky, projektanty TZB či facility manažery. V úvodu programu zazněla fakta o BIM, mezi které beze sporu patří, že není pouze nadstavbou nad CAD, ale samostatné BIM projektování, ve kterém můžete kromě staveb modelovat i mosty nebo průmyslové areály. BIM nekončí rozměrem 3D, jak se všichni domnívají, ale může pokračovat ve 4D či 5D. Dalším prvkem může pak být cena nebo čas, za který lze daný prvek postavit.

Projektanti vidí hlavní přínos BIM v úspoře času. Jakákoliv dílčí změna se automaticky propíše do všech výkresů. Výhodou použití BIM pro klienta je bezesporu databáze informací, kterou z části vytváří sami projektanti a z části jí přebírají v podobě knihoven od dodavatelů materiálu. Projektanti ale vidí nedostatek ve standardech, protože BIM není v ČR legislativně uzákoněn. Není totiž dané, do jaké míry jednotlivé prvky popisovat. Je nutné modelovat hmoždinky nebo šrouby? Tuto problematiku shodně potvrdili také projektanti TZB, investoři i facility manažeři. Rovněž se všichni shodli na nutnosti spolupráce všech profesí, kdy dobrá spolupráce je základem.

Jaká jsou úskalí BIM? BIM vyžaduje změnu pracovních postupů, s implementací je pak nutná změna myšlení. Musíte ho dokonale ovládat a projektovat s absolutní přesností, jinak by model nefungoval. V současné době je u nás nedostatek kvalitních partnerů. Jednotlivé profese si data předávají ve standardizovaném formátu IFC (International Foudatition Classes). Možnosti prohlížečů IFC formátů ke stažení zdarma:

  • Solibri Model Viewer: Solibri
  • Tekla BIMSight: Tekla/Trimble
  • BIM Vision: datacomp, Polsko
  • FZKViewer: Karlsruhe Institue for Technology/Institute for Applied Computer Science/Campus North
  • Nemetschek IFC Viewer

Z pohledu facility managementu bychom mohli říci, že používání BIM může v dohledné době suplovat manuál budov, po čemž všichni správci objektů volají. V současné době při přebírání objektů do správy jsou nuceni si veškerou dokumentaci dohledávat a kompletovat sami.

Obecně lze tedy říci, že BIM projektování šetří čas, zvyšuje efektivitu, kvalitu práce a dokáže minimalizovat chyby (detekce kolizí).