Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

RNDr. Jiří Kopačka

Archiv článků autora:4.10.2018
RNDr. Jiří Kopačka

V rozhovoru s Petrem Rokůskem byl zmíněn konflikt principu blockchainu s GDPR. Pokud si však přečteme vysvětlující komentáře z úvodu tohoto nařízení, zjistíme, že se o konflikt nejedná.

30.6.2018
RNDr. Jiří Kopačka

Problematika nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 (GDPR), je velmi často démonizována. Pro menší firmy, které se přímo neživí rozsáhlým zpracováním osobních údajů (např. profilování osob za účelem cíleného ovlivňování jejich chování v oblasti spotřeby), se nic zásadního nemění.

5.11.2015
RNDr. Jiří Kopačka, Euroforum Group, a.s., Ing. Karel Mikeš, Rec.ing, spol. s r.o., Rostislav Hellstein ml., Hellstein spol. s r.o.

Postup na vybudování ČOV ve třech fázích – přípravné, projektové a realizační připravili společně odborníci na ČOV a na dotace a TZB-info jej poslalo i na doprovodný program výstavy VOD-KA v Praze.

26.12.2014
RNDr. Jiří Kopačka, Euroforum Group, a.s.

Ministerstvo životního prostředí svolalo na 18. prosince tiskovou konferenci na téma „MŽP dohnalo ztrátu čerpání OPŽP v roce 2014 a plánuje výzvy pro rok 2015“.

21.12.2014
Euroforum Group, a.s., RNDr. Jiří Kopačka

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2015 z programu Podpora bydlení. Lhůta podávání žádosti: 8. prosince 2014 do 16. února 2015. Jedná se o podprogramy regenerace panelových sídlišť, výstavby technické infrastruktury a podpora oprav domovních olověných rozvodů.

30.11.2014
Euroforum Group, a.s., Mgr. Alexandra Rýdlová, RNDr. Jiří Kopačka, Euroforum Group, a.s.

Dne 25. listopadu 2014 proběhlo ve Velkém sále paláce 172. Žofínské fórum na téma: Evropské fondy 2014-2020. Česká republika je na 4. místě mezi členskými státy s nejvyšším průměrem přiznaných dotačních prostředků na hlavu.

23.6.2014
RNDr. Jiří Kopačka, Euroforum Group, a.s.

MPO ČR vyhlásilo výzvu z programu Rozvoj. Podpora je poskytována na pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšující efektivnost procesů.

14.6.2014
RNDr. Jiří Kopačka, Euroforum Group, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 9. června 2014 výzvu z programu Potenciál (oblast výzkumu, vývoje a inovací). Informaci, že se tato výzva připravuje a její předpokládané parametry, jsme zveřejnili již 10. května. Nyní, když tato výzva opravdu vyšla, přinášíme její konkrétní parametry.

10.5.2014
RNDr. Jiří Kopačka, Euroforum Group, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje v červnu 2014 vyhlášení dvou výzev Rozvoj a Inovace - Potenciál. Plánovaná alokace na tyto výzvy je celkem 2 mld. Kč. Určeny jsou pro malé a střední podniky. Výzva Inovace – Potenciál je určena i pro velké podniky nad 250 zaměstnanců.

12.3.2014
RNDr. Jiří Kopačka, Euroforum Group, a.s., Euroforum Group, a.s.

Operační program Životní prostředí se bude týkat zejména kvality vody a ovzduší, odpadů, ochrany před povodněmi a energetických úspor. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost zejména výzkumu a vývoje, podnikání, nakládání s energií a informačních a komunikačních technologií.

11.3.2014
RNDr. Jiří Kopačka, Euroforum Group, a.s.

Dvě podporované oblasti: Zlepšování kvality ovzduší, na kterou je vyčleněno 500 mil. Kč a Snižování emisí, na kterou je vyčleněno 600 mil. Kč.
Dotace až 90% způsobilých výdajů s tím, že minimální způsobilé výdaje na projekt musejí být ve výši 500 tis. Kč.

11.3.2014
RNDr. Jiří Kopačka, Euroforum Group, a.s.

Dvě oblasti podpory: Výstavba a rekonstrukce zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny (vyčleněno 500 mil. Kč). A Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, s výrazně vyšší dotací - vyčleněny jsou 3 mld Kč.

11.3.2014
RNDr. Jiří Kopačka, Euroforum Group, a.s.

Dvě podporované oblasti: Zkvalitnění nakládání s odpady, na kterou je vyčleněno 1,5 mld. Kč a odstraňování starých ekologických zátěží, na kterou je vyčleněno 500 mil. Kč.Obecně může být výše dotace až 90% způsobilých výdajů s tím, že minimální způsobilé výdaje na projekt musejí být ve výši 500 tis. Kč.

24.1.2014
RNDr. Jiří Kopačka, Euroforum Group, a.s.

Jaké jsou dotace na rekonstrukce nemovitostí a rozšíření výrobních areálů včetně související infrastruktury, dotace na nové technologie a služby, dotace na výzkum a vývoj, na snižování energetické náročnosti výroby a rozšíření využívání udržitelných zdrojů energií, omezení průmyslového znečištění vodních toků a další? 
 
Reklama