Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: RNDr. Jiří Kopačka
 

Blockchain není v rozporu s GDPR

4.10.2018 | RNDr. Jiří Kopačka
V rozhovoru s Petrem Rokůskem byl zmíněn konflikt principu blockchainu s GDPR. Pokud si však přečteme vysvětlující komentáře z úvodu tohoto nařízení, zjistíme, že se o konflikt nejedná.

GDPR ve vztahu k „malé“ firmě

30.6.2018 | RNDr. Jiří Kopačka
Problematika nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 (GDPR), je velmi často démonizována. Pro menší firmy, které se přímo neživí rozsáhlým zpracováním osobních údajů (např. profilování osob za účelem cíleného ovlivňování jejich chování v oblasti spotřeby), se nic zásadního nemění.

Doporučený postup budování ČOV

5.11.2015 | RNDr. Jiří Kopačka, Společnost Euroforum Group, a.s. nabízí optimalizaci čerpání ..., Ing. Karel Mikeš, Rec.ing, spol. s r.o., Rostislav Hellstein ml., Hellstein spol. s r.o.
Postup na vybudování ČOV ve třech fázích – přípravné, projektové a realizační připravili společně odborníci na ČOV a na dotace a TZB-info jej poslalo i na doprovodný program výstavy VOD-KA v Praze.

OPŽP na konci roku 2014 – záchrana miliard korun

26.12.2014 | RNDr. Jiří Kopačka, Euroforum Group, a.s.
Ministerstvo životního prostředí svolalo na 18. prosince tiskovou konferenci na téma „MŽP dohnalo ztrátu čerpání OPŽP v roce 2014 a plánuje výzvy pro rok 2015“.

Dotace v roce 2015 z programu Podpora bydlení

21.12.2014 | Euroforum Group, a.s., RNDr. Jiří Kopačka
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2015 z programu Podpora bydlení. Lhůta podávání žádosti: 8. prosince 2014 do 16. února 2015. Jedná se o podprogramy regenerace panelových sídlišť, výstavby technické infrastruktury a podpora oprav domovních olověných rozvodů.

Zateplení bez EPC je promarněnou šancí na maximální energetickou efektivitu

7.12.2014 | RNDr. Jiří Kopačka, Euroforum Group, a.s.
Informace z mezinárodní konference CombinES – komplexní renovace budov při kombinaci metody EPC s dotacemi na zateplení.

Kdy začneme čerpat dotace z nových operačních programů?

30.11.2014 | Euroforum Group, a.s., Mgr. Alexandra Rýdlová, RNDr. Jiří Kopačka, Euroforum Group, a.s.
Dne 25. listopadu 2014 proběhlo ve Velkém sále paláce 172. Žofínské fórum na téma: Evropské fondy 2014-2020. Česká republika je na 4. místě mezi členskými státy s nejvyšším průměrem přiznaných dotačních prostředků na hlavu.

Výzva v rámci programu Rozvoj

23.6.2014 | RNDr. Jiří Kopačka, Euroforum Group, a.s.
MPO ČR vyhlásilo výzvu z programu Rozvoj. Podpora je poskytována na pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšující efektivnost procesů.

Od června nové dotace na vývoj a inovace ve firmách

14.6.2014 | RNDr. Jiří Kopačka, Euroforum Group, a.s.
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 9. června 2014 výzvu z programu Potenciál (oblast výzkumu, vývoje a inovací). Informaci, že se tato výzva připravuje a její předpokládané parametry, jsme zveřejnili již 10. května. Nyní, když tato výzva opravdu vyšla, přinášíme její konkrétní parametry.

Připravované výzvy pro malé a střední podniky

10.5.2014 | RNDr. Jiří Kopačka, Euroforum Group, a.s.
Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje v červnu 2014 vyhlášení dvou výzev Rozvoj a Inovace - Potenciál. Plánovaná alokace na tyto výzvy je celkem 2 mld. Kč. Určeny jsou pro malé a střední podniky. Výzva Inovace – Potenciál je určena i pro velké podniky nad 250 zaměstnanců.

Aktuální dotační výzva - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

23.4.2014 | RNDr. Jiří Kopačka, Euroforum Group, a.s.
Dotaci může čerpat široký okruh potenciálních příjemců: obchodní společnosti, podnikatelé-fyzické osoby a nevýdělečný sektor včetně státního a veřejného.

Aktuální dotační výzva - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

26.3.2014 | RNDr. Jiří Kopačka, Euroforum Group, a.s., Euroforum Group, a.s.
V rámci této výzvy budou podpořeny oblasti: 1.1 Snížení znečištění vod, resp. 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů a 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody

Jak se změní struktura Operačních programů (OP) v období 2014 – 2020

12.3.2014 | RNDr. Jiří Kopačka, Euroforum Group, a.s., Euroforum Group, a.s.
Operační program Životní prostředí se bude týkat zejména kvality vody a ovzduší, odpadů, ochrany před povodněmi a energetických úspor. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost zejména výzkumu a vývoje, podnikání, nakládání s energií a informačních a komunikačních technologií.

Aktuální dotační výzva - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

11.3.2014 | RNDr. Jiří Kopačka, Euroforum Group, a.s.
Dvě podporované oblasti: Zlepšování kvality ovzduší, na kterou je vyčleněno 500 mil. Kč a Snižování emisí, na kterou je vyčleněno 600 mil. Kč.
Dotace až 90% způsobilých výdajů s tím, že minimální způsobilé výdaje na projekt musejí být ve výši 500 tis. Kč.

Aktuální dotační výzva - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

11.3.2014 | RNDr. Jiří Kopačka, Euroforum Group, a.s.
Dvě podporované oblasti: Zkvalitnění nakládání s odpady, na kterou je vyčleněno 1,5 mld. Kč a odstraňování starých ekologických zátěží, na kterou je vyčleněno 500 mil. Kč.Obecně může být výše dotace až 90% způsobilých výdajů s tím, že minimální způsobilé výdaje na projekt musejí být ve výši 500 tis. Kč.

Aktuální dotační výzva - Udržitelné využívání zdrojů energie

11.3.2014 | RNDr. Jiří Kopačka, Euroforum Group, a.s.
Dvě oblasti podpory: Výstavba a rekonstrukce zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny (vyčleněno 500 mil. Kč). A Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, s výrazně vyšší dotací - vyčleněny jsou 3 mld Kč.

Základní přehled vybraných dotací

24.1.2014 | RNDr. Jiří Kopačka, Euroforum Group, a.s.
Jaké jsou dotace na rekonstrukce nemovitostí a rozšíření výrobních areálů včetně související infrastruktury, dotace na nové technologie a služby, dotace na výzkum a vývoj, na snižování energetické náročnosti výroby a rozšíření využívání udržitelných zdrojů energií, omezení průmyslového znečištění vodních toků a další?
 

Témata 2019

CAD a BIM knihovny