Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Česko loni z fondů EU nedočerpalo necelých devět mld. korun

Ještě na začátku loňského roku hrozilo, že Česká republika v roce 2014 nevyčerpá z evropských fondů více než 20 miliard korun.

Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj, foto MMR ČR
Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj, foto MMR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ale připravilo akční plány s cílem snížit hrozící ztrátu a podle aktuálních odhadů ministerstev se objem nevyčerpaných prostředků pravděpodobně podaří snížit o více než polovinu – na méně než 9 miliard korun.

„Vzhledem k problémům, se kterými jsme se potýkali, jako bylo například navýšení alokace v důsledku devizové intervence České národní banky nebo nedostatek času na rozdělení prostředků mezi smysluplné projekty, to lze považovat za opravdu mimořádný úspěch pro Českou republiku,“ uvedla Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj.

Přesná částka bude známa až v polovině roku 2015

V průběhu měsíce prosince se řídicím orgánům podařilo proplatit příjemcům a v součinnosti s Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj zaslat Evropské komisi k refundaci enormní objem prostředků. Oproti jarním odhadům se tak díky přijatým opatřením pravděpodobně výrazně sníží objem nedočerpání prostředků z evropských fondů za rok 2014.

Zvýšení rychlosti čerpání nesmí mít vliv na kvalitu kontrol a souvisejících činností

„Od počátku ovšem upozorňujeme, že zvýšení rychlosti čerpání nesmí mít vliv na kvalitu kontrol a souvisejících činností. Je zde zvýšené riziko nárůstu chybovosti a navazujících finančních oprav, kdy by se prostředky musely vracet. Ty se ale projeví až s ročním odstupem. V neposlední řadě bych ráda poděkovala všem kolegům za velké nasazení při administraci obrovského množství plateb,“ dodala Olga Letáčková - náměstkyně ministryně, která řídí Národní orgán pro koordinaci.

Přesná částka, kterou se do konce roku 2014 podařilo vyčerpat, bude známa až v polovině roku 2015, kdy budeme znát výsledky jednání s Evropskou komisí. Ministerstvo pro místní rozvoj intenzivně jedná o dalších opatřeních, jejichž prostřednictvím by Česká republika mohla efektivně využít maximum evropských prostředků v posledním roce čerpání v programovém období 2007 – 2013 k podpoře české ekonomiky.

 
 
Reklama