Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Evropská unie

1.4.2024Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce
Úřad pro publikace Evropské unie vydal v září 2023 statistickou příručku „EU Energy in Figures“. Popisuje pozici EU ve světě z hlediska výroby a spotřeby energie a jejích zdrojů a mapuje i podíl emisí skleníkových plynů.
Foto © Yingyaipumi, stock.adobe.com
28.3.2024Evropa v datech
Až 12,3 miliardy eur na vodíkové projekty v 7 evropských zemích, bez ČR. To se do evropských vodíkových projektů zapojilo také, ale pouze v rámci první „vlny” společných vodíkových projektů, jež se týkaly především výzkumu, vývoje technologií či inovativního využití vodíku.
Ilustrační foto, bezbariérový přístup, foto D. Kopačková, redakce
2.3.2024redakce
V podprogramu Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů je 10 milionů Kč a v podprogramu Euroklíč 5 milionů Kč.
28.2.2024Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Spotřeba evropských datacenter má v roce 2026 dosáhnout 150 terawatthodin. Takový je odhad Mezinárodní energetické agentury (IEA). Hlavním důvodem má být rozvoj umělé inteligence. Bude-li tento údaj pravdivý, nastěhujeme si do Evropy z pohledu spotřeby elektřiny tři další České republiky. Nemáme-li odepsat celý Green deal, nesmí být tato energie promarněna jako odpadní teplo.
22.1.2024doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková, garantka projektu POČÍTÁME S VODOU
Ve vodním zákoně byla dána vyšší priorita akumulaci a využívání dešťové vody oproti jejímu odvádění kanalizací. Snahou MŽP bude zrovnoprávnit MZI s ostatní infrastrukturou v sídlech. Podívejte se na praktické příklady z vybraných měst.
Foto © jnerad, Fotolia.com
14.1.2024Kateřina Davidová, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a Centrum pro dopravu a energetiku
O dominantní roli Číny na poli kritických surovin a materiálů potřebných pro zelenou transformaci se na evropské úrovni diskutuje již delší dobu. V posledním měsíci však došlo k novému vývoji, když Evropská komise zveřejnila dlouho očekávaný návrh zákona o kritických surovinách.
26.11.2023Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Pod zkratkou ESG se skrývá vliv firmy na životní prostředí, společnost a způsob jejího vedení pro vyjádření „udržitelnosti“ či „odpovědnosti“ firmy. Dalšími pojmy jsou NFRD, CSRD, LCA a Scopes.
12.11.2023Lenka Hlaváčová, vedoucí advokátka, Frank Bold Advokáti
Součástí balíčku Fit for 55 je i revize směrnice o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (směrnice EU ETS). Dosavadní systém tak čekají změny, a to včetně pravidel, podle kterých dochází k bezplatnému přidělování emisních povolenek.
Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


Reklama

VIDEA 
 
Reklama