Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dotace na malé zdroje vytápění v roce 2015

Česká republika je na počátku rozsáhlé výměny nevyhovujících zdrojů tepla. Hovoří se až o 500 tisících domácností, které musejí svou domácí kotelnu zásadně inovovat. Na jednu stranu zde máme „strašáka“ v podobě Zákona o ochraně ovzduší, na straně druhé pomocnou ruku v případě národních dotací. V následujícím textu poodhalíme možnosti, jak budou dotace na výměnu kotlů (popř. jiných opatření) vypadat. V současné době (přelom ledna a února 2015) se o výsledné podobě dotačních programů stále jedná, představujeme tudíž nejpravděpodobnější varianty se zaměřením na kotle pro spalování tuhých paliv.

Na úvod je vhodné vyzdvihnout základní pravidlo, na němž se shoduje odborná veřejnost i zákonodárci: Nákup ekologického a úsporného zdroje se vyplatí i bez dotací.

Jaké kotle kupovat

O tom jaký kotel koupit nás může přesvědčit šikovný prodejce, ve výsledku je však konečné rozhodnutí pouze na nás. Zde je výtah platné legislativy, který je dobré při výběru nového kotle znát:

  • Od roku 2014 je zakázáno prodávat kotle 1. a 2. emisní třídy
  • Od roku 2018 je zakázáno prodávat kotle 3. emisní třídy
  • Od roku 2020 je zakázáno prodávat kotle 4. emisní třídy
  • Od září 2022 je zakázáno provozovat kotle 1. a 2. emisní třídy

Doporučení k nákupu kotlů

Kotle 1. a 2. emisní třídy je již zakázáno prodávat, doporučujeme nekupovat tyto neefektivní zdroje ani „bez papírů“, jedná se o velice neúčinné kotle, které se od r. 2022 nesmějí ani používat. Případná kontrola včetně účasti policie bude mít právo zkontrolovat v domácnosti, zda takový kotel neužívá. Pokuta je stanovena na 50 tis. Kč.

Kotle 3. emisní třídy již také nedoporučujeme kupovat, od roku 2018 je zakázáno tyto kotle prodávat – tzn. zákazník obtížně sežene servis, nebudou náhradní díly a jedná se také o neúčinné kotle – kotel spálí zbytečně více paliva.

Aktuálně doporučujeme kupovat pouze kotle 4. nebo ještě lépe 5. emisní třídy. Jedná se o moderní efektivní zdroje tepla, které po dobu životnosti nebudou omezovány legislativou s cílem regulovat neefektivní zdroje a zvýšenou tvorbu škodlivých emisí.

Zelená úsporám

Vyhlášení další výzvy z programu Zelená úsporám se očekává na jaře 2015. Typy dotovaných zdrojů se nebudou výrazně měnit od minulých výzev. Výše dotace bude opět zastropována procentuálně (očekává se dotace 50 % způsobilých nákladů) nebo maximální částkou, která bude v podobných řádech jako při minulé výzvě. Pro rok 2015 je očekávaná alokace prostředků 1,3 miliardy Kč.

Větší změny se očekávají v případě administrativních podkladů jednotlivých žádostí. Program má být od roku 2015 výrazně jednodušší, řada dokumentů bude moci být nahrazena čestnými prohlášeními.

Zpřísnění se očekává ve výběru mezi dotovanými zdroji. Pravděpodobně budou moci být přes dotace pořízeny pouze současné nejlepší technologie, tzn. kotle výhradně 5. emisní třídy. Program je určen výhradně pro kotle na biomasu (popř. jiné zdroje tepla využívající OZE). Nově se také uvažuje o možnosti pořízení ekologického zdroje pro novostavby. Bonifikovány budou komplexní realizace (výměna/pořízení zdroje tepla současně se zateplením/výměnou oken).

Operační program životní prostředí

Úspěšné krajské kotlíkové dotace budou přeneseny pod celorepublikový Operační program životní prostředí (OPŽP) 2014–2020 a prioritní osu II, která se věnuje zlepšování kvality ovzduší. Celková alokace (až do roku 2020) se očekává okolo 9 miliard Kč.

Evropská komise jako poskytovatel prostředků podmiňuje tyto dotace požadavkem dotovat pouze kotle 5. emisní třídy. Není však explicitně řečeno, o jaká paliva se bude jednat. K vypisování prvních výzev by mělo dojít ke konci druhého kvartálu roku 2015.

Program by měl být administrativně méně náročný nežli Zelená úsporám, ovšem s nižšími maximálními částkami, které bude možno na realizaci konkrétních opatření získat. Podle odhadů se při realizaci programu vymění asi 150 tis. kotlů.

English Synopsis
Subsidies for small heating sources in 2015

Czech Republic is at the beginning of an extensive exchange of unsatisfactory heat sources. On the one hand we have a “straw man” of the Law on Air Protection, on the other hand a helping hand in case of national subsidies. In the following text we show some subsidies for small heating sources in 2015 in the Czech Republic.

 
 
Reklama