Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Projektování a správa staveb v BIM se stává realitou. Zkušenosti z praxe DELTA

BIM – Building Infromation Modeling je digitální model zobrazující budovu ve virtuálním prostředí. Nejde ale jen o zobrazení ve 3D, model je především nositelem dalších informací. Co všechno digitalizace umožňuje, nám dobře demonstruje například automobilový průmysl.

Již dlouho je snaha společnosti tyto myšlenky zavést i ve stavebnictví. Jak se to nyní daří vyprávěl ve studiu TZB-info jednatel společnosti DELTA Česká republika.

BIM není jen o 3D zobrazení, ale hlavní přínos, který nám BIM do projektu dal, je nový způsob spolupráce a koordinace týmu,“ uvádí jednatel společnosti DELTA Česká republika Erik Štefanovič.

Papírové výkresy používali projektanti tisíce let, neměli možnost zjistit, jak objekt bude skutečně fungovat. V BIM mohou projektanti věnovat startu projektu více pozornosti a mají možnost si budovu vyzkoušet dříve, než je postavena. Důkladně připravený projekt v BIM znamená úsporu omylů, tedy času i peněz na stavbě.

Narážíme na nepřipravenost některých subjektů, které se na úspěšné realizaci projektu podílí (například v komunikaci s úřady či realizačními firmami) a díky tomu jsme nuceni vytvářet digitální dvojče budovy,“ pokračuje Erik Štefanovič.

Co je myšleno pojmem digitální dvojče? A jaké má firma zkušenosti s BIM ze zahraničních realizací v západní Evropě. Jak se firmě daří implementovat digitální stavebnictví na české projekty? Podívejte se na celý rozhovor ve videu.


DELTA Projektconsult s.r.o.
logo DELTA Projektconsult s.r.o.

Se společností DELTA získáváte partnera, který Vás bude osobně provázet celým stavebním projektem zejména v těch citlivých oblastech jako je architektura, generální projektování, stavební management a řízení projektu, stavební dozor investora atd.