Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zkušenosti s bytovou výstavbou z Vídně jsme připraveni přenést i do Čech

Vídeň pravidelně obsazuje první příčky v žebříčcích kvality života. Stala se v Evropě nejžádanější adresou. Zdá se, že z úspěšného fungování její bytové politiky má Praha zájem si vzít inspiraci. Magistrát města Prahy v průběhu února letošního roku odsouhlasil smlouvu o vzájemné spolupráci s Vídní a rád by se inspiroval úspěchem hlavního města našich rakouských sousedů.


Výměna zkušeností a vzájemná pomoc se má týkat nejrůznějších oblastí. Tématem, které Prahu aktuálně nejvíce trápí, a Vídeň naopak v této oblasti se svojí strategií vyniká, je téma nastavení bytové politiky a cenově dostupného bydlení. „Věřím, že inspirativní mohou být pro Prahu i další oblasti jako je proces zacházení s veřejnými prostory a občanskou vybaveností, princip zacházení se zelenými plochami ve městě nebo fungování odpadového hospodářství“, řekl dále Štefanovič.

Erik Štefanovič, jednatel společnosti DELTA v České republice potvrzuje, že aktuální bytové projekty vznikající ve Vídni rozhodně nejsou příkladem nějaké nouzové zástavby. Nová bytová výstavba má promyšlené koncepty a charakterizují ji vnitrobloky s kvalitně navrženým veřejným prostorem. Nové bytové komplexy jsou vybavené dostatkem školek, dětských hracích zón, hřišť, společenských a relaxačních prostor, kluboven, knihoven, obchodů a veřejných provozoven.

Dostatek kvalitního bydlení za rozumnou cenu

Více než polovina Vídeňanů žije v sociálně dostupných bytech, je to přibližně 57 %. Dalších přibližně 31 % nájemníků žije v obecních bytech. Díky těmto datům je město Vídeň největším vlastníkem nemovitostí v Evropě. Dalších cirka 26 % žije v dotovaném družstevním bytě. Vedení rychle se rozvíjející Vídně si velmi účinně a nekompromisně poradilo i s cenovými spekulacemi. Podle jeho rozhodnutí nesmí nájem ve dvou třetinách nově postavených domů přesáhnout 8 eur za metr čtvereční. To je maximum. Státní regulované nájemné platí v obecních budovách i v družstvech, takže průměrní Vídeňané platí pouze skromných 6–8 eur za metr čtvereční, a to včetně provozních nákladů. Dle dostupných informací Vídeňané tedy platí cirka 500–600 eur za průměrný byt o rozloze 80 metrů čtverečních, což je v přepočtu necelých 14 000 Kč. Rakousko je sto let zemí s tržní ekonomikou, my třicet. Přesto je Rakousko v bytové politice ve srovnání s Českou republikou sociálnější,“ konstatuje Štefanovič.

Rozmanitost sociálních i věkových vrstev, více společenského prostoru

Rozmanitost obyvatel z nejrůznějších hledisek je další důležitý aspekt, který město Vídeň v bytové politice zohledňuje. Cílem je předejít vzniku vyloučených oblastí tzv. ghett. V konceptech bytových domů, na kterých DELTA pracovala je cítit, že apartmány se nepatrně zmenšují. Průměrné velikosti bytů se pohybují mezi 60–80 metrů čtverečních, ale naopak běžné prostory pro celou komunitu obyvatel jako jsou kočárkárny, kolárny, společné zelené terasy či střechy, hřiště, klubovny či vnitrobloky mezi domy určené k odpočinku se zvětšují. Tyto prostory jsou k dispozici celému domu společně a obvykle je stanoven společný správce, který se stará o kvalitu společných prostor v domě. Koncepty bytových domů, které jsme navrhovali například v rámci projektu Traviatagasse, Althan Park či Schichtgründe mají některé rysy společné. Nabízí flexibilitu v designu a také variabilitu prostoru při rozdělování velikostí bytů ve fázi plánování, včetně možnosti budoucí rozšiřitelnosti po celý životní cyklus. Tedy nejen ekonomická a ekologická, ale i sociální udržitelnost je pro město Vídeň v centru zájmu.

Ukázkový projekt vícegeneračního bydlení, nová čtvrť na předměstí Vídně v Aspernu

Jako dobrý příklad sociálně udržitelného bydlení může být rozsáhlý projekt „Dům pro život“, který spustila Vídeň v roce 2013 a na kterém jsme se jako DELTA podíleli v roli generálního projektanta a architekta, pokračuje Štefanovič. Díky této roli jsme byli dostatečně blízko ke všemu dění okolo a je nutno říct, že zde roste přímo ukázkové město budoucnosti, založené na konceptu chytrého města, které umožňuje pohodlné a příjemné bydlení za rozumnou cenu. Tento koncept vícegeneračního bydlení vytváří prostředí určité solidarity založené na širším základě a spolupráce mezi místní komunitou. Typické jsou situace, kdy studenti pomáhají seniorům s nákupy, rodiče se navzájem podporují v péči o děti atd. Vytváří se atmosféra porozumění a také tolerance a respekt jednotlivých generací k sobě navzájem. Je nutno říct, že úspěch tohoto projektu stojí nejen na moderní architektuře a promyšleném konceptu, ale také na správném rozhodnutí města zainvestovat prostředky do infrastruktury.

Podporovali jsme již bytové projekty různých velikostí a forem pro development jak veřejných, tak soukromých nemovitostí s širokou škálou služeb od služby architekta, generální projektanta, projektového řízení včetně organizace výběrového řízení pro dodavatele stavby až po funkci stavebního dozoru a zkušenosti s výstavbou bytů ve Vídni jsme připraveni přenést i do ČR. Na základě těchto rozmanitých zkušeností jsme vytvořili i vlastní model pro koncept vícegeneračního bydlení tzv. Vienna Village, který spojuje kvalitu života na vesnici spolu s městem.

Příklad bytového projektu z Vídně, kde byla DELTA v roli architekta a generálního projektanta, najdete v následujícím videu:


DELTA Group ČR - Delta Projektconsult s.r.o.
logo DELTA Group ČR - Delta Projektconsult s.r.o.

Soustřeďujeme ve svém týmu více než 400 odborníků a expertů na architekturu, projekci staveb včetně BIM projektování, projektový management a celkové řízení a koordinaci staveb včetně detailního stavebního dozoru - digitální nástroje Datenpool, PlanRadar, ...