Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rozhovor s Ing. Jaroslavem Venderem: Přejímky bytů s přehledem a bez nervů

Systém Field View jsme vám již na našem serveru představovali. Jedná se o mobilní aplikaci, která je přímo určená pro tablety i chytré telefony a výrazně usnadňuje řízení stavby. Na konkrétní využití Field View v praxi jsme se zeptali projektového manažera společnosti Callida s.r.o. Ing. Jaroslava Vendera.


© Fotolia.com
Ing. Jaroslav Vender
Ing. Jaroslav Vender

Na začátku bychom mohli našim čtenářům stručně připomenout systém Field View. Pro koho je určený a jaký má přínos pro uživatele?

Systém Field View ocení každý, kdo chce mít přehled o veškerém dění na stavbě a potřebuje rychle a přehledně komunikovat mezi kanceláří a  stavbou. Přínos má jak pro investora nebo generálního zhotovitele, tak i pro subdodavatele, projektové manažery či stavbyvedoucí. Pomocí Field View snadno sdílíte získané informace. A je jedno, zda-li se jedná o jednoduché záznamy – tj. úkoly, změny, vady, fotodokumentace – nebo o složitější oznámení, jako jsou elektronické formuláře – předávací protokoly, kontrolní a přejímkové záznamy atp. Mít informace na jednom místě a možnost je sdílet on-line, výrazně usnadňuje koordinaci činností všech subjektů podílejících se na projektu.

Můžete uvést konkrétní příklad využití systému Field View v praxi?

Field View je nejvíc efektivní tehdy, když dokážete propojit a využívat jeho hlavní tři funkcionality: Formuláře, Tickety a Procesy. To skvěle funguje například u přejímek bytů. Takových přejímek v průběhu realizace je hned několik a bývá to trn v patě, který může pěkně potrápit jak investora, dodavatele, tak ve výsledku i klienta – majitele bytu.

K předání bytu klientovi ale přece nepotřebuji Field View? To lze provést i bez této aplikace…

Samozřejmě, že k tomu Field View není nezbytně nutné. Ale pojďme si popsat, jak taková praxe vypadá. Protokoly a vady se zaznamenávají na papír nebo v lepším případě do nějaké excelové tabulky. Tento postup je nejen časově náročnější, ale chybí zde i provázanost s výkresem, proto se musí každá závada nebo nedodělek pečlivě popsat, aby dodavatel přesně věděl, kde se problém nachází a co má přesně řešit. Při vzniku takového protokolu, což je vlastně předtištěný papírový formulář, se evidují všechny závady ručně. Přitom s Field View lze jednoduše závadu nafotit a umístit přímo do půdorysu (výkresu) a vše je řečeno, bez složitého vysvětlování. Pak stačí stavbyvedoucímu jen kliknout na ticket a Field View mu přesně ukáže, kde a co přesně má udělat. Výstupem prvního kroku tzv. „před-přejímky“ je protokol. Ten má svou danou podobu, kterou si investor ve Field View předem nadefinuje.


A ty protokoly vznikají přímo na stavbě?

Ano, v tom spatřuji zásadní přínos Field View, že protokol se vyplňuje přímo na stavbě při přejímce. Také se přímo ze stavby jednoduše rozešle všem zúčastněným, takže generální zhotovitel má ihned k dispozici přehlednou sjetinu dílčích ticketů, které jsou přímo pro-linkované s výkresem. Následně pak projektový manažer, který hlídá to, aby stavba běžela jak má, se snadno může přesvědčit, v jakém stavu jsou jednotlivé tickety a jak probíhají práce na odstranění problémů. Když jsou všechny tickety splněné, přecházíme k dalšímu kroku – pozvání klienta (kupujícího) do bytu a celý proces se v podstatě opakuje, akorát že kromě generálního dodavatele a investora je k přejímce přizván i klient. Ten má černé na bílém, stvrzeno podpisy, že investor do určitého data odstraní všechny závady dle protokolu. Odstraněním připomínek se přejímka uzavírá a poslední krok je samotné předání bytu, ze kterého rovněž vznikne předávací protokol. Vše běží jak po drátkách, a to díky tomu, že veškeré protokoly a tickety se vytvářejí a zadávají pomocí Field View přímo na stavbě v průběhu přejímek.

Takže Field View při přejímkách zvládá hned několik rolí najednou…

Je to tak. Jde vlastně o proces, který je složen ze tří dílčích úkolů, jejichž podmínkou splnění jsou vyplněné formuláře (protokoly k přejímkám), které obsahují tickety (v tomto případě zejména vady) spojené s výkresem. Díky Field View vše probíhá rychle, přehledně a v reálném čase. Navíc formuláře mohou mít různé podoby a běžně se používají i při kontrole stavebních prací nebo jako záznam z kontrolního dne. Pomáhají tak nejen projektovému manažerovi nebo stavbyvedoucímu získat větší přehled, ocení je také investor, který jasně v tabulce vidí, co se na stavbě děje a v jakém stavu se projekt nachází.

Pokud máte zájem dozvědět se víc o mobilní aplikaci Field View, navštivte webovou stránku www.callida.cz a domluvte si schůzku.


Výhody Field View

  • Rychlá aktivace systému a snadné ovládání
  • Sdílená data jsou na jednom místě vždy dostupná
  • Jednoduché zadávání úkolů přímo na stavbě včetně fotodokumentace
  • Bez omezení lze do Field View pozvat každého, kdo se na projektu podílí
Callida, s.r.o.
logo Callida, s.r.o.

Zjednodušujeme přípravu a realizaci projektů především ve stavebnictví. Naše služby a produkty jsou určené firmám všech velikostí, které mají zájem zlepšit práci s daty a informacemi. Vyvíjíme a poskytujeme systémy, které pomáhají v jakékoli fázi životního ...