Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak lépe hospodařit, a to především s časem

Jak mít o stavební zakázce dokonalý přehled? Jak docílit toho, abych věděl vždy a za každých okolností, co se kde na stavbě děje, jaké úkoly už jsou hotové a co nás ještě čeká? A jak rychle a přehledně komunikovat mezi kanceláří a stavbou, případně s dalšími partnery – subdodavateli, zástupci investora apod.?

Field View – vypořádání s vadami nebo nedodělky
Ve Field View probíhá vypořádání s vadami nebo nedodělky pouhými několika kliknutími v tabletu.

To jsou otázky, které si každý den pokládají při realizaci jakéhokoli stavebního díla snad všichni zúčastnění, od stavbyvedoucích, přes projektové manažery až po investora. Přitom dnes už existuje jednoduchý způsob, jak efektivně řídit stavbu, ušetřit čas a zbavit se stresu i nepřehledného papírování.

Jak postupují stavební práce, tak každodenní agenda narůstá. Řeší se více úkolů, více vad a nedodělků nebo změn. Řízení stavby se tak stává méně přehledné, a to zejména kvůli hromadění nejrůznějších dokumentů, reportů a zápisů. Ale je tu možnost, jak si práci nejen usnadnit, ale zejména zrychlit a zefektivnit. Systém Field View, který je určený pro mobilní zařízení, nabízí digitální zpracování dat pomocí sdíleného prostředí. Umožňuje okamžité sdílení informací mezi jednotlivými subjekty v rámci projektu. Takže každý, kdo se na projektu podílí, má vždy k dispozici aktuální data. A postačí mu k tomu pouze tablet nebo smartphone.

V jednoduchosti je síla

Field View – dokonalý přehled
Field View umožňuje mít dokonalý přehled o průběhu a vedení stavby.

Pomocí Field View lze do mobilního zařízení nahrát 2D výkresovou dokumentaci a tak mít celou stavbu jako na dlani. Jednoduše se zadává do tabletu například změna nebo úkol, který se přiřadí přímo k danému místu v projektu. Aby vše bylo zcela jasné, lze k úkolu také připojit fotografii problému, který se má vyřešit. Field View se už sám postará o to, aby informace doputovala k tomu, kdo to má na starosti. Odpadá tedy úmorné popisování a přepisování úkolů do počítače a jejich rozesílání emailem na nejrůznější adresy.

Vždy s přehledem

Ve Field View lze nastavit sledování procesů, čili každý zadaný úkol je možné sledovat v jaké fázi realizace se nachází: zahájeno, nezahájeno, řeší se, dokončeno atd. Data v tabletu jsou neustále aktualizovaná, díky tomu je k dispozici skutečný obrázek, jak práce na projektu postupují. V rámci sledování procesů, lze samozřejmě také evidovat plánovaná data zahájení nebo dokončení prací. Popřípadě je možné sledovat rozpis úkolů v čase a mít tak dokonalý přehled o aktuálním stavu právě probíhajících prací. Z přehledu také lze vyčíst, kolik se už odpracovalo (v procentech) a kdy jednotlivé úkoly byly nebo budou splněny. Jedná se o přesnou evidenci stavu stavby v reálném čase a sledování klíčových ukazatelů projektu pro vytváření vlastních reportů a analýz.

Field View bez limitu

Implementace a nastavení systému Field View je rychlé a tablet nebo mobilní telefon je okamžitě připraven k provozu. Navíc uživatel není omezený počtem zařízení či osob, které chce na svých projektech využívat. Do systému lze také přidávat i další účastníky v průběhu projektu, např. technický dozor investora či subdodavatele. Systém Field View využívají jak velké stavební firmy, developeři, správci budov tak i ti, kteří provádějí stavební dozor nebo řeší BOZP a úspěšně se použil nebo stále používá na více než 100 projektech v Čechách a na Slovensku.

Pokud máte zájem o další informace nebo se seznámit s Field View osobně podívejte se na stránky callida.cz, případně navštivte stánek Callida na Konferenci Nádraží 2019, která se koná 3. 10. 2019 v Hotelu Olšanka nebo se také můžeme potkat na konferenci BIM DAY, která se uskuteční 8. 10. 2019 v PVA EXPO Praha Letňany. Kromě Field View Vám bude představena i nová možnost řešení BIM rozpočtování. To umožňuje vytváření položkového rozpočtu s výkazem výměr na základě vstupů dodávaných do BIM procesu v rámci projektu. Těšíme se na Vás.

Callida

Field View – úspěšné používání v projektech
Field View se úspěšně používá nebo používal na více než 100 projektech v České republice i na Slovensku.

Callida, s.r.o.
logo Callida, s.r.o.

Zjednodušujeme přípravu a realizaci projektů především ve stavebnictví. Naše služby a produkty jsou určené firmám všech velikostí, které mají zájem zlepšit práci s daty a informacemi. Vyvíjíme a poskytujeme systémy, které pomáhají v jakékoli fázi životního ...