Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak efektivněji řídit stavbu a zbavit se nadměrného papírování

Dnes už existuje nástroj, díky kterému můžete mít dění na stavbě pod kontrolou. A postačí vám k tomu pouze chytrý telefon nebo tablet.

Mobilní aplikace Field View je mezi „stavaři“ nejvíce využívaná pro evidenci vad a nedodělků. Ale tím její možnosti zdaleka nekončí. Field View umožňuje i sledování procesů. Snadno lze pohlídat zahájení nebo dokončení prací nebo rozpisy úkolů. Zkrátka umožňuje vést si přesnou evidenci stavu stavby v reálném čase. Každý úkol má svůj stav: nezahájeno, zahájeno, řeší se, dokončeno apod. Na první pohled je z přehledu patrné, na jakém konkrétním místě v budově (nebo jiné stavbě) je už zadaný úkol hotový nebo se na něm stále pracuje. V rámci sledování procesů, lze samozřejmě také evidovat plánovaná data zahájení nebo dokončení prací. Případně je možné sledovat rozpisy úkolů v termínech a mít tak dokonalý přehled o aktuálním stavu právě probíhajících prací. Z přehledu vyčteme nejen naplánovaný start, ale také kolik se už odpracovalo (vyjádřeno v procentech) a kdy jednotlivé úkoly byly nebo budou splněny. Jedná se vlastně o přesnou evidenci stavu stavby v reálném čase.


Zahájeno… Dokončeno… Řeší se…

Průběh jednotlivých procesů lze samozřejmě také sledovat na počítači v internetovém prohlížeči. Zobrazit lze stavy: Zahájeno, Dokončeno, Řeší se apod. Field View také poskytuje data o dokončení (nebo procenta zhotovení) daného úkolu. Ale to není zdaleka vše. Sledované procesy lze jednoduše propojit s formuláři. Při dokončení prací na konkrétním úkolu je vždy vyžadován protokol. Ale ten musí někdo vytvořit, vyplnit a nechat podepsat zodpovědnými osobami. S Field View je vše daleko jednodušší. Formulář lze vytvořit snadno na pár kliknutí. Uživatel si na začátku projektu sám stanoví, jakou má mít formulář podobu. Nadefinuje si jednotlivá pole podle vlastního přání. Například, jestli bude textové a bude se moci do něj vpisovat text. Nebo naopak se do pole budou moci zaznamenávat výhradně čísla. V jiných kolonkách se pro změnu může vepsat pouze datum, jinde třeba jen podpis, popř. zaškrtávat ANO – NE apod. Formulář je vlastně jakási šablona, kterou nadefinuje administrátor. V praxi to vypadá tak, že se vychází z formulářů, které ta daná firma na stavbě používala doposud. Prostě jednoduše se převedou stávající papírové formuláře do digitální podoby. Formulář obsahuje všechny potřebné informace: kdo je investor, kdo při kontrole vykonával technický dozor, kdo se zúčastnil revize za generálního dodavatele, co a kde konkrétně se kontrolovalo atd. Navíc je možné každý formulář doplnit sadou fotografií, které vše názorně doplní. Takový formulář ocení zejména investor, který jasně a přehledně v tabulce vidí, co se na stavbě děje a v jakém stavu projekt je. A to v reálném čase. Formuláře zároveň mohou sloužit jako výkaz práce pro technický dozor. Prostě mají široké využití jak na stavbě, tak i v kanceláři. Díky Field View se pak můžete naplno věnovat projektu, a ne papírování.


 
 
Reklama