Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak zpracovávat data efektivně bez zbytečného papírování

Mobilní aplikace Field View umožňuje rychle a přehledně komunikovat mezi kanceláří a stavbou. Pomocí tabletu nebo chytrého telefonu lze snadno vypořádat např.nedodělky, úkoly nebo jiné změny.

Zkušenosti z praxe jasně ukazují, že díky snadnému ovládání a okamžitému sdílení dat odpadá často nepřehledné papírování. Pomocí systému Field View se do tabletu nebo smartphonu nahraje 2D výkresová dokumentace konkrétní stavby. Změna nebo úkol, který má být vykonán, se snadno přiřadí přímo k danému místu v projektu. Lze jednoduše pořídit fotografii a okamžitě ji sdílet s dodavateli.
Jediným kliknutím se e-mailem rozešlou protokoly se zadanými úkoly konkrétním osobám, které mají problém řešit. Zpětně lze kontrolovat zadané úkoly, a díky tomu projektový manažer vždy ví, kdo, jak a kde pracuje a plní zadané úkoly. A protože data v tabletu jsou neustále aktualizovaná, má pokaždé k dispozici skutečný obrázek, jak práce na projektu probíhají.
Systém Field View se úspěšně používal nebo stále používá více než na 100 projektech v Čechách i na Slovensku a zájem o něj neustále roste.

Pokud máte zájem o další informace nebo se chcete seznámit s Field View osobně navštivte stánek Callida na Konferenci Nádraží 2019, která se koná 3. 10. 2019 v Hotelu Olšanka nebo na konferenci BIM DAY, která se uskuteční 8. 10. 2019 v PVA Praha Letňany.
Kromě Field View Vám bude představena i nová možnost řešení BIM rozpočtování. Ta umožňuje vytváření položkového rozpočtu s výkazem výměr na základě vstupů dodávaných do BIM procesu v rámci projektu.
Callida, s.r.o.
logo Callida, s.r.o.

Zjednodušujeme přípravu a realizaci projektů především ve stavebnictví. Naše služby a produkty jsou určené firmám všech velikostí, které mají zájem zlepšit práci s daty a informacemi. Vyvíjíme a poskytujeme systémy, které pomáhají v jakékoli fázi životního ...

 
 
Reklama