Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Seznamte se s možností rozpočtování v BIM modelu

BIM je téma, které se už nyní dotýká řady subjektů působících ve stavebnictví. Zavádění metody BIM v ČR podpořila i vláda České republiky svým usnesením č. 958 a BIM bude povinný u nadlimitních zakázek už od roku 2022. Je tedy jen otázkou času, kdy BIM a postupná digitalizace stavebnictví zaklepe také na dveře Vaší firmy.

BIM není jen 3D model

Současná stavební praxe již běžně pracuje s 3D modely. V rámci BIM tak lze sdílet grafický model, vizualizace či projektovou dokumentaci. Dalším krokem, který musí logicky následovat, je vytváření položkového rozpočtu s výkazem výměr na základě vstupů projektanta dodávaných do BIM procesu. Jedná se o maximální využití negrafických dat, která jsou dostupná v 3D modelu. Správně vytvořený projekt totiž obsahuje informace o prvcích a souvisejících cenách již ve fázi přípravy. A to umožňuje vytvářet výkaz výměr, kalkulaci nákladů, nabídkové rozpočty apod. A díky provázanosti celého 3D modelu nejsou případné změny v projektu noční můrou rozpočtáře – výměry lze poměrně snadno přepočítat.

BIM rozpočtování šetří čas a eliminuje chyby

IFC je formát pro sdílení a výměnu dat ve stavebnictví. Umožňuje komunikaci mezi jednotlivými účastníky stavebního procesu. Soubory .IFC běžně používají BIM programy a BIM nástroje.

Ale jakým způsobem využít a zpracovávat informace dostupné v 3D modelu? Pomocí souborů .IFC. K tomu je samozřejmě zapotřebí software, který dokáže .IFC soubory nejen načíst, ale také s nimi dále pracovat. A tím se dostáváme k samotnému BIM rozpočtování. BIM model rozpozná veškeré konstrukce, materiály a další prvky v projektu. Také zná jejich rozměry, množství a umístění. Pomocí předem definovaných pravidel je možné zjistit, co všechno model obsahuje a tím získat kompletní soupis rozeznaných položek a ostatních nedohledaných prvků. Pomocí softwaru dojde k propojení konstrukčních prvků s libovolnými oceňovacími podklady a od této chvíle může rozpočtář pracovat se všemi informacemi jako s klasickým rozpočtem. Lze provádět různé akce, které při tvorbě rozpočtu běžně používá: plnění agregovaných položek (balíčků), úpravu skladby nákladů, záměny a doplňování položek či výpočet výkazů výměr. Výsledkem je pak standardní položkový rozpočet, který lze vyexportovat do excelu a předat dalším účastníkům výstavby.

Při oceňování stavebního díla a tvorbě rozpočtu hraje důležitou roli čas. Jako hlavní výhodu BIM rozpočtování lze považovat právě úsporu času. A to i v případech, kdy dochází ke změnám v projektu. Změny se promítnou do všech projektových dokumentů, a tudíž i do výpočtu výkaz výměr resp. samotného rozpočtu.