Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

BIM a komunikace

BIM je „multioborová disciplína“ a právě proto se dotýká téměř všech členů projektového týmu – od investora, přes projektanta a dodavatele až po provozovatele. Realizovat BIM projekt, respektive jej dobře nastavit, není vůbec jednoduchý úkol. Cesta k úspěšnému BIM může začít na menších tzv. pilotních projektech, při jejichž realizaci se dají aplikovat vytipované dílčí procesy. Následně po vyzkoušení a ověření lze přejít k dalším, složitějším zadáním.


© Fotolia.com

Žádný BIM projekt se neobejde bez spolupráce a komunikace

Pokud má projektový tým jednotně připravit či dodat BIM produkt, jsou všichni, kteří se na projektu podílejí nuceni sjednotit své procesy a odstranit komunikační bariéry. Nebo je alespoň minimalizovat. K tomu je zapotřebí splnit několik následujících podmínek:


  1. Cíle a požadované BIM výstupy jsou jasně definovány zadavatelem projektu.
  2. Klíčoví členové projektového týmu mají adekvátní znalost BIM a schopnosti a nástroje dodat požadované řešení.
  3. V rámci projektového týmu existuje ochota otevřené spolupráce a jasná shoda na formě komunikace a výměny informací.

Špatná komunikace je cesta do pekel

V průběhu stavebního projektu vzniká značné množství digitálních informací jako jsou výkresy, zprávy, protokoly, zápisy, fotografie nebo například i BIM modely. Všechna tato data jsou v různých fázích projektu zpracovávána. Neustále se sdílí, upravují, schvalují a až teprve potom putují do archivu realizovaného projektu. Vzhledem k tomu, že objem informací roste geometrickou řadou, jsou současné formy sdílení digitálních dat neefektivní. Časové ztráty a prostoje, nepochopení nebo vysoké riziko obyčejné lidské chyby mohou vést ke značným finančním ztrátám. Řešením pro stavební projekty, jak spravovat data efektivněji, nabízí nástroje nazvané „sdílené datové prostředí“, (Common Data Enviroment), zkráceně CDE.

Jaká je dnešní praxe při koordinaci projektů?

Přestože se blýská na lepší časy a CDE si začíná prošlapávat svou cestičku i u nás, stále převládá model komunikace, kdy se data ukládají v mnoha kopiích, které se dříve nebo později mohou omylem zaměnit nebo třeba i „ztratit“. Manažeři složitě dohledávají aktuální verzi dokumentace, neexistuje kontrola nad tím, kdo jaké informace obdržel nebo neobdržel apod. V neposlední řadě je velkým neduhem ukládání informací na několik míst zároveň – snadno tak může dojít ke ztrátě nebo dokonce zneužití důležitých dat.

Komunikace při realizaci projektu – současný stav
Komunikace při realizaci projektu – současný stav
Komunikace při využití CDE
Komunikace při využití CDE

Jaké jsou výhody sdíleného datového prostředí CDE

Nezbytnou podmínkou pro fungování CDE je poskytnout snadno přístupné místo pro ukládání a sdílení digitálních informací k projektu celému projektovému týmu bez výjimek – od projektových týmů investora, přes architekty, projektanty, dílčí týmy generálního dodavatele až po posledního subdodavatele nebo konzultanty. Často se proto využívají cloudová řešení pro jejich snadnou přístupnost a cenovou výhodnost. Každému pak stačí mít jen počítač, popř. tablet nebo mobil a připojení k internetu, což už dnes není tou největší překážkou.

Opravdu funkční CDE však není a nikdy nemůže být pouze úložiště dokumentů. Účelem sdíleného datového prostředí je poskytnout projektovému týmu místo pro komunikaci nad dokumenty. Důležitou roli sehrává CDE i při standardizaci procesů tzn. jak, kdo a kdy bude mít k informacím přístup, za jakých podmínek budou informace považovány za správné a validní. Při optimálním nastavení CDE má každý člen projektového týmu k dispozici vždy aktuální verzi, kterou potřebuje pro svou práci bez ohledu na to, v jaké fázi do projektu vstupuje. Jedná se o jakousi „jednu verzi pravdy“. CDE zároveň zajistí, že nikdo nebude vynechán z komunikace, a tedy bude mít neustále přehled, jaké jsou na něj vzneseny požadavky, případně si takové informace bude schopen samostatně a snadno dohledat.

CDE plní také kontrolní funkci pro klíčové manažery, kteří nesou zodpovědnost za průběh projektu. Mohou tak reagovat na nepředpokládané situace dříve, než se z nich stane velký problém, který projekt následně prodraží. A úplně na závěr je potřeba uvést, že v CDE najde zadavatel kompletní archiv k projektu, který bude moci využít ve fázi provozu stavby. Jasně a přehledně strukturované informace jsou rychle dohledatelné a v případě opravdu kvalitních CDE je k dispozici nezpochybnitelný audit všech aktivit a rozhodnutí, které byly od začátku projektu učiněny a kdo je udělal či schválil.

Spolehlivá, přesná a přehledná komunikace prostřednictvím sdíleného datového prostředí není utopie, v praxi se běžně používá už dnes. A na svých projektech ji můžete začít využívat i Vy.