Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Siemens uvádí na trh software pro hospodárné využívání energie v místnostech

Společnost Siemens uvedla na trh nový software s názvem „Indikátor spotřeby“, který je určen ke kontrole energetické hospodárnosti provozu soustav vytápění, větrání a klimatizace (Heating, Ventilation and Air Conditioning – HVAC), jejich částí i jednotlivých místností.

Softwarový nástroj rovněž umožňuje upravovat žádané hodnoty provozních parametrů zařízení HVAC a hodnoty v jednotlivých místnostech vzdáleně přes internet, takže může bezprostředně přispět k hospodárnému využívání energie.

Počítačový program „Indikátor spotřeby“ umožňuje provozovatelům soustav HVAC a jimi obsluhovaných vnitřních prostor velmi rychle zjistit, které z požadovaných a v systému nastavených parametrů soustavy nebo hodnot v místnostech neodpovídají požadavku hospodárného využívání energie. Na odchylku od správného nastavení program upozorňuje oranžovou barvou zobrazeného symbolu lístečku. Hospodárné nastavení je signalizováno lístkem zelené barvy.

Uživatelé mohou libovolně měnit žádané hodnoty parametrů prostředí v jednotlivých místnostech podle svých individuálních potřeb.
Program „Indikátor spotřeby“ je v pravidelných časových intervalech informuje, zda zvolené nastavení odpovídá požadavku na hospodárné využívání energie, či nikoli. O tom, že zařízení nepracuje v energeticky optimálním režimu, může být jeho provozovatel informován prostřednictvím elektronické pošty.


Siemens Indikátor spotřeby pro hospodárný provoz soustav vytápění, větrání a klimatizace

Program „Indikátor spotřeby“ lze používat nejen ke sledování energetické hospodárnosti, ale také při zásazích do nastavení soustavy HVAC. Například při použití aplikace HomeControl pro chytré telefony s iOS, resp. operačním systémem Android, nebo webového prohlížeče může provozovatel na dálku nastavit požadované hodnoty parametrů soustavy, případně opravit nastavení provedená uživatelem. Obsluha programu „Indikátor spotřeby“ je snadná a intuitivní, k jeho zkonfigurování nejsou nutné žádné speciální nástroje.

Nový software je začleněn do webových serverů OZW772 a OZW672 ve verzích 4 a vyšších a lze jej použít se všemi standardními regulátory značky Siemens schopnými komunikovat po sběrnici KNX nebo LPB. Patří k nim třeba systémy Synco a Synco living, jednotlivé typy regulátorů Albatros a Albatros 2, ale také vybrané regulátory prostorové teploty řady RDF, RDG, RXB a RXL. Typickými oblastmi využití programu „Indikátor spotřeby“ jsou školy, úřady a komerční budovy, své užití nicméně najde i v obytných budovách.


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...