Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Siemens uvádí na trh nasávací hlásiče s dokonalejší metodou detekce

Nové nasávací hlásiče (Aspirating smoke detectors – ASD) umějí bezpečně rozlišovat mezi kouřem, párou a prachem. Hlásiče FDA221 a FDA241 díky pokročilé vyhodnocovací technologii včas a spolehlivě zjistí příznaky požáru i za velmi nepříznivých podmínek z hlediska jeho detekce.

Nasávací hlásiče pomocí vzorkovacího potrubí průběžně odebírají ze sledovaného prostoru vzorky vzduchu a zjišťují, zda v nich nejsou obsaženy kouřové částice.
Tradiční modely hlásičů však nedokážou s dostatečnou přesností rozlišit prachové částice od kouřových, a mají tak tendenci hlásit falešné poplachy. Tento problém je u nových hlásičů s typovým označením FDA221 a FDA241 vyřešen.
Oba modely využívají optickou metodu detekce při použití světla o dvou vlnových délkách (modrého a infračerveného). Hlásiče využívající světlo různých vlnových délek jsou schopny s vysokou přesností určit rozměry částic i jejich koncentraci ve vzduchu a díky tomu rozlišit, zda jde o kouř nebo prach. Výsledkem jsou robustní přístroje s minimální citlivostí na vnější rušivé vlivy. Společnost Siemens proto v některých zemích poskytuje na tyto nové typy hlásičů tzv. záruku skutečného poplachu (Genuine Alarm Guarantee/Echtalarmgarantie)

nasávací hlásiče Siemens FDA221 a FDA241 s dokonalejší metodou detekce kouře
Siemens - nové nasávací hlásiče FDA221 a FDA241 s dokonalejší metodou detekce

Model FDA221 pokryje plochu až 500 m2 při softwarově nastavitelné citlivosti 0,2 až 20 %/m. Model FDA241 zvládá plochu až 800 m2 při citlivosti 0,03 až 20 %/m a současně nabízí tři předem nastavitelné pracovní režimy:

  • „ultrasensitive“ (mimořádně citlivý),
  • „auto-discrimination“ (automatické rozlišení)
  • „robust“ (robustní).
Tyto režimy uživatelům umožňují programovou volbu prahové hodnoty poplachů. Model FDA241 dále nabízí programovatelnou čisticí funkci pro případ znečištění nasávacího potrubí a dále programovatelný výstup 4 až 20 mA použitelný k přenosu nejrůznějších údajů (například koncentrace kouře nebo prachu ve vzduchu, průtok vzduchu apod.).
Kvůli snížení nákladů na údržbu je v obou hlásičích použita patentovaná detekční komora, jejíž konstrukce omezuje vnikání prachu a jeho usazování v přístroji na minimum.

Snadná integrace do systémů EPS

Nové nasávací hlásiče se snadno instalují a prostřednictvím sítě FDnet je lze začlenit do systémů elektrické požární signalizace (EPS) Sinteso z produkce společnosti Siemens. Toto řešení umožňuje úplnou integraci do systému EPS – a to jak co se týče obsluhy, tak zobrazení zpráv.
Přímo z ústředny požární signalizace, nebo z jejího vzdáleného ovládacího terminálu tak lze například konfigurovat hlásiče a provádět jejich údržbu či řešit požární poplachy a hlášení o poruchách. Ve výsledku je tedy možné optimalizovat nastavení i způsob obsluhy hlásičů a snížit celkové náklady na protipožární ochranu.

Nasávací hlásiče obou typů jsou vhodné k použití zejména tam, kde se běžně vyskytují podmínky komplikující detekci kouře. Hodí se rovněž pro instalace, v nichž je od hlásičů požadována velká citlivost, nebo kde jsou požadovány hlásiče v provedení nenarušujícím estetiku prostředí. Typickými aplikacemi jsou například velké prostory, jako jsou vestibuly, skladiště a tovární haly, dále pak výpočetní střediska, místnosti se zvýšenými nároky na čistotu, nebo historické objekty. Přístroje lze také s výhodou použít na obtížně přístupných místech (např. v kabelových kanálech, tunelech podzemní dráhy nebo ve zdvojených podlahách a stropech).


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...