Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Desigo CC integruje v jediné ovládací stanici všechny technické systémy v budově

Desigo CC umožňuje pružně a s velkou energetickou účinností automatizovat chod budovy se zachováním nejvyšší úrovně uživatelského komfortu a bezpečnosti, využívá otevřené komunikační protokoly a je snadno rozšiřitelný. Systém Desigo CC zahajuje novou éru v oboru správy budov.

  • Desigo CC integruje v jediné ovládací stanici všechny technické systémy v budově.
  • Desigo CC umožňuje pružně a s velkou energetickou účinností automatizovat chod budovy se zachováním nejvyšší úrovně uživatelského komfortu a bezpečnosti.
  • Desigo CC využívá otevřené komunikační protokoly a je snadno rozšiřitelný.

Systém pro správu technických systémů v budovách Desigo CC od společnosti Siemens znamená začátek nové éry v oboru správy technických zařízení budov. Jde o vůbec první systém svého druhu umožňující zákazníkům integrovat do jedné ovládací stanice přístup ke všem technickým systémům a funkcím v budově.

Společnost Siemens vyvinula systém Desigo CC pro správu budov nově od základu, s cílem vytvořit moderní, intuitivně osvojitelnou platformu, která umožní dosáhnout významného zlepšení provozních a ekonomických vlastností budov. Při vývoji byl kladen důraz především na integraci funkcí v budově. Desigo CC tak představuje jednotný systém, zahrnující všechny zařízení v budově, ať už jde o topení, větrání a klimatizaci, osvětlení a zastínění vnitřních prostor, tj. automatické řízení parametrů prostředí, řízení spotřeby energie a ochranu proti požáru i zabezpečovací funkce, jako je video dohled a detekce neoprávněného vniknutí. Zvolený interdisciplinární přístup umožňuje systému Desigo CC zobrazit stav nejrůznějších zařízení v reálném čase, podporovat vznik synergických účinků a snižovat náklady při samotné instalaci systému i při školení pracovníků, jimž stačí osvojit si obsluhu jen jediného systému. Po prvotní instalaci systému je možné k ovládací stanici posléze snadno připojovat další technická zařízení, takže ho lze snadno přizpůsobit potřebám provozovatele budovy.

Systém Desigo CC

Jako otevřená platforma systém Desigo CC podporuje mnoho standardních komunikačních protokolů, např. protokoly BACnet a OPC, i mnoho standardů z oboru IT, což umožňuje začlenit do systému také produkty od jiných výrobců a dodavatelů. Současně systém Desigo CC podporuje pokročilé profily zařízení podle standardu BACnet B-AWS, takže uživatelům umožňuje za běžného provozu dynamicky nastavovat časové rozvrhy aktivace funkcí, způsoby zobrazení časových průběhů veličin a parametry výstrah.

Při vývoji systému Desigo CC byla věnována zvláštní pozornost intuitivnímu charakteru obsluhy ovládací stanice. Uživatelské rozhraní vedle hierarchicky uspořádaného celkového pohledu na systém obsahuje také tři oblasti, kde se zobrazují kontextově vázané důležité informace a současně uživatelé mají přímý přístup k potřebným funkcím. Uživatelské rozhraní lze nastavit tak, že obsluhující pracovníci nemohou sledovat údaje a ovládat funkce jiné než ty, které jsou stanoveny pro jim určenou pracovní roli. K usnadnění práce obsluhy nabízí systém Desigo CC inteligentní navigační koncept, který operátora provádí krok za krokem řešenou úlohou a zobrazuje jen právě potřebné informace. Souběžná možnost přímého přístupu operátorů ke všem zařízením integrovaným v ovládací stanici přitom zůstává zachována.

Součástí systému Desigo CC je i nástroj pro tvorbu zpráv použitelných jako podklad k nejrůznějším analýzám. Tak lze např. zobrazit v souhrnné a jednotné podobě údaje z různých zdrojů. S použitím programu pro historickou analýzu mohou uživatelé porovnáním současných údajů s historickými zjistit trendy výkonnostních parametrů budovy. Vedle manuálního hodnocení jsou podporovány také automatizované postupy, např. vydávání zpráv automaticky v určených časech nebo při výskytu určitých událostí či tvorba v reálném čase generovaných grafických zobrazení zobrazujících aktuální stav různých parametrů budovy.

Systém Desigo CC nabízí široké možnosti nastavení a lze ho použít v jednotlivých účelových budovách i u nemovitostí s mnoha různými objekty.

Systém Desigo CC a s ním související služby zákazníkům jsou součástí tzv. zeleného portfolia společnosti Siemens, která v současnosti generuje prostřednictvím „zelených“ produktů a systémů asi 43% ze svých celkových tržeb. Společnost Siemens tak patří k předním světovým dodavatelům techniky vstřícné k životnímu prostředí.


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...