Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Metoda EPC v praxi – 2,4 miliardy Kč úspor za 20 let

Za dvacet let bylo pomocí metody EPC revitalizováno více jak 800 budov. Díky tomu se povedlo ušetřit 2,4 miliardy Kč. Tyto výsledky a mnoho dalších informací přináší analýza.

Celých 40 % veškeré vyrobené energie spotřebují budovy. V době, kdy neustále rostou ceny paliv a energií, nabývá snižování jejich energetické náročnosti stále většího významu. Řešení nabízí metoda Energy Performance Contracting (EPC). Za dvacet let bylo pomocí metody EPC revitalizováno více jak 800 budov. Díky tomu se povedlo ušetřit 2,4 miliardy Kč. Tyto výsledky a mnoho dalších informací přináší analýza, kterou zpracovala společnost Siemens ve spolupráci se členy Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES).

V loňském roce uběhlo přesně 20 let od doby, kdy se metoda EPC začala v České republice využívat. Za tuto dobu bylo uskutečněno více jak 170 projektů v celkové hodnotě 3 miliard Kč. Snižování energetické náročnosti ale neznamená jen finanční úspory pro provozovatele objektů, přináší také větší ohleduplnost vůči životnímu prostředí a důraz na trvale udržitelný rozvoj. Jen v České republice generuje metoda EPC každý rok úsporu ve výši až 21 tisíc tun CO2.

„Zákazník do projektu nemusí investovat ani korunu, postačuje zpravidla dobrá vůle a nějaký čas pro přípravu. Přesto zůstává velké množství budov ne zcela energeticky efektivních. Jejich majitelé tak v součtu přicházejí ročně o desítky až stovky milionů korun,“ vysvětluje Radim Kohoutek, ředitel obchodního úseku energetických služeb společnosti Siemens. Nabízí se zde tedy stále velký prostor pro zavádění energeticky úsporných opatření, která jsou ekonomicky návratná, šetří neobnovitelné zdroje energie a snižují emise skleníkových plynů.

Metodu EPC plně podporuje i česká legislativa, která ji na základě evropské směrnice 2012/27/EU zakotvila i do českého právního řádu. Její právní úprava byla včleněna do novely zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb., která se nyní nachází ve schvalovacím procesu v Poslanecké sněmovně.

Analýza metody EPC, kterou zpracovala společnost Siemens, shrnuje dvacetiletý vývoj této metody na českém trhu. Autorům se podařilo vysvětlit makro- a mikroekonomické faktory, které využití rekonstrukcí prostřednictvím EPC ovlivňovaly a ovlivňují. Navíc díky rozhovorům s jednotlivými poskytovateli v České republice dokázali vytvořit takřka kompletní databázi všech projektů, které byly na našem území dosud zrealizovány.

Regionální rozložení investic
Regionální rozložení investic
Rozdělení zákazníků z hlediska vlastnictví objektu
Rozdělení zákazníků z hlediska vlastnictví objektu

Referenční projekt – Pardubická krajská nemocnice

Právě zdravotní zařízení mají velký potenciál dosáhnout finančních úspor pomocí metody EPC. Jednou z významných zakázek společnosti Siemens byla energeticky úsporná opatření pro Pardubickou krajskou nemocnici. Mezi hlavní úsporná opatření patří instalace nové, energeticky efektivní prádelny, nový systém Desigo PX pro řízení budov, modernizace části vnitřního osvětlení a optimalizace stávajícího tepelného hospodářství. Siemens Pardubické krajské nemocnici nabídl komplexní řešení na klíč, které spočívalo v návrhu projektu, zpracování projektové dokumentace, dodávce nových technologií, zajištění financování formou dodavatelského úvěru a především v garanci dosažených úspor spotřebovaných energií ve výši 150 tisíc GJ a finančních prostředků na provoz v celkové hodnotě 120 milionů korun. Dále by mělo dojít ke snížení emisí CO2 o více než 13 tisíc tun. Celková částka, kterou společnost Siemens v projektu proinvestovala, činí téměř 90 milionů korun (včetně DPH). Zakázka se tak řadí k největším svého druhu v České republice a po prvním roce období garantovaného provozu je potvrzeno dosažení úspory ve výši nad 100 % smluvního závazku.


Více informací o metodě EPC naleznete na www.siemens.cz/EPC

Připojte se k nám na Facebooku: www.facebook.com/SiemensCZ

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice. Již 124 let je Siemens nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. S počtem 9,7 tisíce zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2013 obrat 33,1 miliard Kč. S objemem exportu, který dosáhl 21,8 miliard Kč, se Siemens v České republice řadí mezi největší exportéry. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz.

Koncern Siemens AG

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu Siemens AG, který je přes 165 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a celosvětového působení. Společnost působí ve více jak 200 zemích a své aktivity rozvíjí zejména v oblastech elektrifikace, automatizace a digitalizace. Siemens AG patří k největším poskytovatelům technologií šetrných k životnímu prostředí. Siemens je jedničkou na trhu v instalaci offshore větrných elektráren, patří mezi hlavní dodavatele pro paroplynové zdroje a technologie pro přenos energie, je průkopníkem v oblasti řešení pro veřejnou infrastrukturu, průmyslovou automatizací a softwarová řešení. Společnost je také předním dodavatelem zdravotnických zobrazovacích zařízení a technologií pro laboratorní diagnostiku. Ve finančním roce 2013, který skončil 30. září 2013, dosáhl Siemens obratu 75,9 miliard EUR s čistým ziskem 4,2 miliard EUR a zaměstnával 362 tisíc zaměstnanců po celém světě. Více informací naleznete na http://www.siemens.com.