Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Siemens přichází s novým bezdrátovým systémem elektrické požární signalizace

Společnost Siemens uvádí na trh nový bezdrátový systém elektrické požární signalizace s typovým označením SWiNG (Siemens Wireless Next Generation), který vyniká vysokou spolehlivostí a provozní přizpůsobivostí. Za účelem co nejdokonalejší detekce požáru jsou v systému SWiNG zkombinovány bezporuchová rádiová síť a patentovaná metoda Advanced Signal Analysis (ASA) pro analýzu signálů v hlásiči požáru. Systém najde uplatnění zejména tam, kde nelze nebo není vhodné použít hlásiče požáru propojené standardní hlásičovou linkou.

Systém SWiNG využívá rádiovou komunikační síť s kombinovanou topologií (tzv. mesh communication), která nabízí maximální možnou míru redundance a současně poskytuje stejnou úroveň zabezpečení a spolehlivosti přenosu jako kabelové sítě. V síti s kombinovanou topologií komunikuje každý rádiový prvek (uzel) se všemi sousedními uzly v síti, takže pro přenos zpráv jsou neustále k dispozici nejméně dvě navzájem redundantní cesty. Pro další zvýšení spolehlivosti má každý uzel k dispozici dvě kmitočtová pásma s několika přenosovými kanály. V případě výskytu rušení se síť sama „opravuje“, a to tak, že uzly automaticky zkouší měnit kanály, nebo frekvenční pásma, případně zprávu předat přes sousední (mezilehlý) uzel či uzly. Tímto způsobem je zajištěno, že každá zpráva na síti vždy dojde do komunikačního rozhraní a následně do příslušné ústředny požární signalizace.

Vhodný pro rozlehlé sítě

Jedna z užitečných vlastností kombinované topologie se naplno projeví zejména při budování rozlehlých rádiových sítí. Vzhledem k tomu, že každý z hlásičů požáru komunikuje se svými sousedy v síti, nemusí mít komunikační rozhraní připojené na standardní hlásičové lince přímé rádiové spojení s každým jednotlivým hlásičem. Pomocí jednoho komunikačního rozhraní tak lze vytvořit síť s dosahem až 60 m a pět poschodí.

Protože bezdrátová síť SWiNG nevyžaduje instalaci kabelových rozvodů, lze ji realizovat velmi snadno a rychle. Libovolný hlásič lze navíc během provozu snadno přemístit. Při konfigurování a údržbě je možné se k jednotlivým hlásičům připojit přímo z příslušné ústředny požární signalizace, či pomocí vzdáleného přístupu.

Maximální odolnost vůči falešným poplachům

SWiNG
SWiNG

Každý hlásič požáru systému SWiNG má zálohovaný systém senzorů se dvěma optickými a dvěma tepelnými čidly. Zvláštní sada detekčních parametrů (tzv. ASAtechnology) umožňuje každý jednotlivý hlásič optimálně nastavit podle místních provozních podmínek. Algoritmus ASA v reálném čase analyzuje signály od senzorů hlásiče a podle výsledků dynamicky přizpůsobuje hodnoty jeho parametrů. Hlásiče požáru systému SWiNG jsou tudíž odolné proti rušivým vlivům (například prachu, páře či plynům vznikajícím při svařování) a spolehlivě eliminují vznik nákladných falešných poplachů. Společnost Siemens dokonce v některých zemích nabízí i tzv. garanci skutečného poplachu, a to včetně finanční náhrady škody způsobené falešným poplachem.

Systém SWiNG je díky své značné přizpůsobivosti a spolehlivosti vhodný k použití zejména tam, kde ze stavebních či estetických důvodů nelze či není vhodné instalovat kabeláž pro hlásiče požáru. Ideálními oblastmi jeho využití jsou historické budovy a muzea, průmyslové budovy s měnícím se využitím a dočasné instalace systémů požární signalizace na veletrzích a výstavách. Využití bezdrátové technologie je účelné také v nepřetržitých provozech, jako jsou hotelové pokoje nebo kanceláře, kde je nezbytné provést instalaci a údržbu v krátkých časových intervalech.

Další informace o bezdrátovém systému SWiNG jsou k dispozici na internetové adrese http://www.siemens.cz/sinteso.

Připojte se k nám na Facebooku: www.facebook.com/SiemensCZ

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v Česku. Již 122 let je Siemens nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Vytváří 10,5 tisíce pracovních míst, což jej řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2012 obrat 32,5 miliard Kč. S objemem exportu, který dosáhl 21,5 miliard Kč, se Siemens v České republice řadí mezi největší exportéry.
Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu Siemens AG, který je přes 165 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a mezinárodní působení v oblasti průmyslu, energetiky, zdravotnictví a infrastrukturních řešení pro města a jejich okolí. Siemens AG je největším poskytovatelem technologií šetrných k životnímu prostředí, které generují 40 % jeho celkového obratu. Ve finančním roce 2012 dosáhl Siemens obratu 78,3 miliard EUR s čistým ziskem 5,2 miliard EUR a zaměstnával zhruba 370 tisíc zaměstnanců po celém světě. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz a http://www.siemens.com.

Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...