Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Aplikace Siemens pro chytré telefony – ovládání regulátorů v soustavách HVAC

Společnost Siemens nabízí novou aplikaci s názvem „HomeControl“, která je určena pro mobilní telefon iPhone a umožňuje dálkový přístup a ovládání regulátorů v soustavách topení, větrání a klimatizace.

Aplikace „HomeControl“, která je dostupná zdarma na portálu Apple App Store, představuje efektivní nástroj na snížení spotřeby energie v budovách.

Aplikace „HomeControl“ je kompatibilní s regulátory typu Synco 700, Synco living a Albatros a uživatelům umožňuje přistupovat k soustavám HVAC téměř z libovolného místa. Aplikace zobrazuje klíčové informace o provozním stavu soustav a v případě potřeby lze jejím prostřednictvím nastavit jiné hodnoty, nebo soustavu přepnout do požadovaného stavu. Uživatelé tak mohou odkudkoliv, kde mají přístup k internetu, zajistit, aby soustava HVAC pracovala v energeticky úsporném režimu.

Aplikace byla navržena s ohledem na snadné použití a představuje intuitivní uživatelské rozhraní pro dálkové ovládání soustav HVAC. Uživatel tak například může před cestou do svého rekreačního sídla předem zapnout topení a po jeho opuštění opět zajistit, aby vše bylo přepnuto zpět do ochranného a energeticky úsporného režimu. Pro řízení osvětlení a zastínění lze v aplikaci „HomeControl“ předem vytvořit scénáře, jež se poté volí stiskem jednoho tlačítka.

Jednou z funkcí je také zobrazování hlášení ze soustavy HVAC. Jestliže jsou například žádané hodnoty nastaveny v rozporu se zásadami hospodárného využívání energie nebo dojde v soustavě k poruše, zobrazí aplikace „HomeControl“ zprávu, a umožní tak uživateli okamžitě reagovat. Za účelem detailnějšího přístupu k regulátorům je možné se k celé soustavě HVAC připojit pomocí webového prohlížeče a zkontrolovat, resp. nastavit hodnoty všech parametrů v soustavě.

„HomeControl“ obsahuje specifické šablony pro konfiguraci jednotlivých typů přístrojů (tzv. oblíbené stránky), jež umožňují aplikaci snadno a rychle uvést do provozu bez nutnosti použití jakýchkoliv dalších konfiguračních nástrojů. Aplikace pracuje v libovolném přístroji iPhone nebo iPad s operačním systémem iOS 4.3 nebo vyšším a je k dispozici k bezplatnému stažení na portálu Apple App Store na adrese: http://itunes.apple.com/us/app/homecontrol-for-room-automation/id491359175??mt=8 . Verze pro přístroje s operačním systémem Android se připravuje. „HomeControl“ ke své činnosti používá KNX web server typu OZW772 nebo LPB web server typu OZW672. Další informace o aplikaci „HomeControl“ jsou k dispozici na internetové adrese http://www.siemens.com/app-homecontrol, resp. http://www.siemens.cz/ozw772. Práci s aplikací „HomeControl“ lze otestovat na internetové adrese http://www.synco-living.cz/demo (uživatelské jméno: User, heslo: User), na níž se uživatelé připojí k demo panelu a mohou si vyzkoušet vzdálené ovládání řídicího systému Synco living.
Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...

 
 
Reklama