Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:


Normy z oboru "Vytápění"

bylo nalezeno 75 norem


ČSN EN 45510-5-1
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-1: Parní turbíny
Třídicí znak:380210
Účinnost od:1.6.2007

ČSN EN 45510-5-2
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-2: Plynové turbíny
Třídicí znak:380210
Účinnost od:1.6.2007

ČSN 38 0451
Značky pro energetická schémata
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:380451
Účinnost od:1.4.1957
Platnost ukončena:1.4.2001
Změny:a 2.79, b 10.82

ČSN 38 3350
Zásobování teplem, všeobecné zásady
Třídicí znak:383350
Účinnost od:1.6.1989
Změny:*a 8.91

ČSN 38 3360
Tepelné sítě. Strojní a stavební část - projektování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383360
Účinnost od:1.6.1989
Platnost ukončena:1.5.2004
Změny:*1 9.92, *2 5.99

ČSN 38 3365
Tepelné sítě. Provádění, montáž, zkoušení a předávání do provozu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383365
Účinnost od:1.2.1985
Platnost ukončena:1.5.2004

ČSN EN 13941+A1
Navrhování a instalace bezkanálových předizolovaných sdružených potrubních systémů pro vedení vodních tepelných sítí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383370
Účinnost od:1.1.2011
Platnost ukončena:1.7.2019
Změny:*Z1 9.13

ČSN EN 13941-1
Vedení vodních tepelných sítí - Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země - Část 1: Navrhování
Třídicí znak:383370
Účinnost od:1.7.2019

ČSN EN 13941-2
Vedení vodních tepelných sítí - Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země - Část 2: Instalace
Třídicí znak:383370
Účinnost od:1.7.2019

ČSN EN 13941
Navrhování a provádění tepelných sítí bezkanálové sdružené konstrukce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383370
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:1.11.2005

ČSN EN 13941
Navrhování a provádění vedení vodních tepelných sítí bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383370
Účinnost od:1.11.2005
Platnost ukončena:1.2.2010

ČSN EN 13941
Navrhování a instalace bezkanálových předizolovaných sdružených potrubních systémů pro vedení vodních tepelných sítí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383370
Účinnost od:1.2.2010
Platnost ukončena:1.1.2011

ČSN EN 253+A1
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383371
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.2.2016

ČSN EN 253
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383371
Účinnost od:1.7.2009
Platnost ukončena:1.9.2013

ČSN EN 448
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Tvarovky pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu
Třídicí znak:383372
Účinnost od:1.1.2020

ČSN EN 448
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Tvarovky sestavené z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383372
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN EN 488+A1
Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí - Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším pláštěm z polyethylenu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383373
Účinnost od:1.7.2014
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN EN 488
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu
Třídicí znak:383373
Účinnost od:1.1.2020

ČSN EN 489
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Spojky pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu
Třídicí znak:383374
Účinnost od:1.9.2009

ČSN EN 14419
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Systémy kontroly provozu
Třídicí znak:383375
Účinnost od:1.1.2020

ČSN EN 14419
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Systémy kontroly provozu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383375
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.1.2020

ČSN EN 15632-1
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 1: Klasifikace, všeobecné požadavky a metody zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383376
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.7.2015

ČSN EN 15632-2
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 2: Sdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami - Požadavky a metody zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383376
Účinnost od:1.6.2010
Platnost ukončena:1.7.2015

ČSN EN 15632-3
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 3: Nesdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami - Požadavky a metody zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383376
Účinnost od:1.6.2010
Platnost ukončena:1.7.2015

ČSN EN 15632-4
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 4: Sdružený systém s kovovými teplonosnými trubkami; požadavky a metody zkoušení
Třídicí znak:383376
Účinnost od:1.5.2009

ČSN EN 15698-1
Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce dvojitých předizolovaných potrubí - Část 1: Sdružená dvojitá konstrukce sestavená z ocelových teplonosných trubek, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího pláště z polyethylenu
Třídicí znak:383377
Účinnost od:1.5.2009

ČSN 38 3378
Vodní tepelné sítě s výjimkou sítí v bezkanálovém provedení
Třídicí znak:383378
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN ISO 14532
Zemní plyn - Slovník
Třídicí znak:385500
Účinnost od:1.11.2017

ČSN EN ISO 14532
Zemní plyn - Slovník
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385500
Účinnost od:1.9.2017
Platnost ukončena:1.11.2017

ČSN 38 5502
Plynná paliva. Základní rozdělení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385502
Účinnost od:1.4.1981
Platnost ukončena:1.12.2007

ČSN EN ISO 6974-1
Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 1: Obecné směrnice a výpočet složení
Třídicí znak:385506
Účinnost od:1.11.2012
Opravy:1 5.13

ČSN EN ISO 6974-2
Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 2: Výpočty nejistoty
Třídicí znak:385506
Účinnost od:1.11.2012

ČSN EN ISO 6974-5
Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 5: Izotermická metoda pro dusík, oxid uhličitý, uhlovodíky C1 až C5 a uhlovodíky C6+
Třídicí znak:385506
Účinnost od:1.1.2015

ČSN EN ISO 16960
Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin - Stanovení celkové síry oxidační mikrocoulometrickou metodou
Třídicí znak:385508
Účinnost od:1.4.2015

ČSN 38 5509
Plynná paliva. Fyzikální konstanty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385509
Účinnost od:1.5.1991
Platnost ukončena:1.12.2007

ČSN EN ISO 20765-1
Zemní plyn - Výpočet termodynamických vlastností - Část 1: Vlastnosti plynné fáze pro přepravní a distribuční aplikace
Třídicí znak:385511
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN ISO 20765-2
Zemní plyn - Výpočet termodynamických vlastností - Část 2: Jednofázové vlastnosti (plyn, kapalina a hustá tekutina) pro rozšířený rozsah použití
Třídicí znak:385511
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN ISO 23874
Zemní plyn - Požadavky plynové chromatografie na výpočet rosného bodu uhlovodíků
Třídicí znak:385512
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN ISO 6976
Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla ze složení
Třídicí znak:385572
Účinnost od:1.1.2018

ČSN EN ISO 6976
Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385572
Účinnost od:1.5.2017
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN EN 16723-2
Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 2: Specifikace pohonných hmot
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385585
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.12.2018

ČSN EN ISO 16664
Analýza plynů - Uchovávání kalibračních plynů a směsí - Směrnice
Třídicí znak:385625
Účinnost od:1.1.2018

ČSN EN ISO 15112
Zemní plyn - Stanovení množství energie
Třídicí znak:386102
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN ISO 15112
Zemní plyn - Stanovení množství energie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386102
Účinnost od:1.10.2014
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN 16726+A1
Zařízení pro zásobování plynem - Kvalita zemního plynu - Typ H
Třídicí znak:386120
Účinnost od:1.2.2019

ČSN EN 16726
Zařízení pro zásobování plynem - Kvalita zemního plynu - Typ H
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386120
Účinnost od:1.4.2016
Platnost ukončena:1.2.2019

ČSN 38 6405
Plynová zařízení. Zásady provozu
Třídicí znak:386405
Účinnost od:1.12.1988
Změny:*1 5.99

ČSN EN 1594
Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 barů - Funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386410
Účinnost od:1.6.2001
Platnost ukončena:1.8.2009

ČSN EN 1594
Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar - Funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386410
Účinnost od:1.8.2009
Platnost ukončena:1.3.2014

ČSN EN 12732
Zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386412
Účinnost od:1.5.2001
Platnost ukončena:1.11.2013

ČSN EN 12007-1
Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 1: Všeobecné funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386413
Účinnost od:1.3.2001
Platnost ukončena:1.3.2013

ČSN EN 12007-2
Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 barů včetně)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386413
Účinnost od:1.3.2001
Platnost ukončena:1.3.2013

ČSN EN 12007-3
Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386413
Účinnost od:1.3.2001
Platnost ukončena:1.11.2015

ČSN EN 12007-4
Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386413
Účinnost od:1.3.2001
Platnost ukončena:1.3.2013

ČSN EN 12007-5
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 5: Přípojky - Specifické funkční požadavky
Třídicí znak:386413
Účinnost od:1.11.2014

ČSN EN 12327
Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386414
Účinnost od:1.11.2000
Platnost ukončena:1.3.2013
Opravy:*1 1.03

ČSN EN 12186
Zásobování plynem - Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu - Funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386417
Účinnost od:1.4.2001
Platnost ukončena:1.5.2015
Změny:*A1 3.06

ČSN 38 6420
Průmyslové plynovody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386420
Účinnost od:1.3.1983
Platnost ukončena:1.2.2010
Změny:*1 1.98, *Z2 12.04

ČSN EN 15399
Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti plynárenských sítí s maximálním provozním tlakem do 16 bar včetně
Třídicí znak:386433
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN 1776
Zásobování plynem - Měřicí stanice zemního plynu - Funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386435
Účinnost od:1.3.2000
Platnost ukončena:1.5.2016

ČSN EN 1775 ed. 2
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky
Třídicí znak:386441
Účinnost od:1.1.2010

ČSN EN 1775
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky
Třídicí znak:386441
Účinnost od:1.6.2008
Opravy:*1 11.08

ČSN EN 1775
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386441
Účinnost od:1.6.1999
Platnost ukončena:1.2.2008
Opravy:*1 10.06
Změny:*A1 8.01, *A2 9.01

ČSN EN 1775
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386441
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.6.2008

ČSN EN 334+A1
Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 100 barů včetně
Třídicí znak:386445
Účinnost od:1.8.2009

ČSN 38 6462
Zásobování plynem - LPG - Tlakové stanice, rozvod a použití
Třídicí znak:386462
Účinnost od:1.5.2002

ČSN EN 12101-1
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany
Třídicí znak:389700
Účinnost od:1.3.2006
Změny:*A1 11.06

ČSN EN 12101-2 ed. 2
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Odtahová zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla
Třídicí znak:389700
Účinnost od:1.8.2017

ČSN EN 12101-3 ed. 2
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla
Třídicí znak:389700
Účinnost od:1.1.2018

ČSN EN 12101-3 ed. 2
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389700
Účinnost od:1.3.2016
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN EN 12101-6
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků - Sestavy
Třídicí znak:389700
Účinnost od:1.3.2006

ČSN EN 12101-7
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 7: Potrubí pro odvod kouře
Třídicí znak:389700
Účinnost od:1.11.2011

ČSN EN 12101-8
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 8: Klapky pro odvod kouře
Třídicí znak:389700
Účinnost od:1.11.2011

ČSN EN 12101-10
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 10: Zásobování energií
Třídicí znak:389700
Účinnost od:1.6.2006
Opravy:*1 9.07

ČSN P CEN/TR 12101-4
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 4: Instalování zařízení pro odvod kouře a tepla
Třídicí znak:389700
Účinnost od:1.5.2010