Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 6974-2
Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 2: Výpočty nejistoty

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Natural gas - Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography - Part 2: Uncertainty calculations
Třídicí znak:385506
Schválena:22.8.2012
Vydána:1.10.2012
Účinnost od:1.11.2012
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:848 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama