Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1775 ed. 2
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas supply - Gas pipework for buildings - Maximum operating pressure less than or equal to 5 bar - Functional recommendations
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 1775 (38 6441) z května 2008 včetně její opravy ČSN EN 1775:2008/OPRAVA 1 z listopadu 2008.
Třídicí znak:386441
Schválena:14.11.2009
Vydána:1.12.2009
Účinnost od:1.1.2010
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:457 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama