Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1594
Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 barů - Funkční požadavky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas supply systems - Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar - Functional requirements
Třídicí znak:386410
Schválena:26.4.2001
Vydána:1.5.2001
Účinnost od:1.6.2001
Platnost ukončena:1.8.2009
Počet stran:98
Orientační cena:728 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1594:2000
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1187 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama