Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 20765-1
Zemní plyn - Výpočet termodynamických vlastností - Část 1: Vlastnosti plynné fáze pro přepravní a distribuční aplikace

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Natural gas - Calculation of thermodynamic properties - Part 1: Gas phase properties for transmission and distribution applications
Třídicí znak:385511
Schválena:22.2.2019
Vydána:1.4.2019
Účinnost od:1.5.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1662 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama