Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12327
Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas supply systems - Pressure testing, commissioning and decommissioning procedures - Functional requirements
Třídicí znak:386414
Schválena:18.9.2000
Vydána:1.10.2000
Účinnost od:1.11.2000
Platnost ukončena:1.3.2013
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12327:2000
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:223 kB
Opravy:*1 1.03 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.1.2003
Věstník:1/2003
Účinnost od:1.2.2003
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:87 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama