Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 38 6405
Plynová zařízení. Zásady provozu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas equipment. Principles for operation
Třídicí znak:386405
Schválena:15.2.1988
Účinnost od:1.12.1988
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:2248 kB
Změny:*1 5.99 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: 1
Typ:tisková změna
Vydána:1.5.1999
Věstník:5/1999
Účinnost od:1.6.1999
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:113 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama