Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12007-5
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 5: Přípojky - Specifické funkční požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Part 5: Service lines - Specific functional requirements
Třídicí znak:386413
Schválena:25.9.2014
Vydána:1.10.2014
Účinnost od:1.11.2014
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:284 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama