Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12101-3 ed. 2
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Smoke and heat control systems - Part 3: Specification for powered smoke and heat control ventilators (Fans)
Poznámka:S účinností od 2017-05-26 se nahrazuje ČSN EN 12101-3 (38 9700) z května 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:389700
Schválena:18.1.2016
Vydána:1.2.2016
Účinnost od:1.3.2016
Platnost ukončena:1.1.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:104
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2400 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama