Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:


Normy z oboru "Vytápění"

38 33 Tepelné sítě. Zásobování teplem


bylo nalezeno 21 norem

ČSN 38 3350
Zásobování teplem, všeobecné zásady
Třídicí znak:383350
Účinnost od:1.6.1989
Změny:*a 8.91

ČSN 38 3360
Tepelné sítě. Strojní a stavební část - projektování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383360
Účinnost od:1.6.1989
Platnost ukončena:1.5.2004
Změny:*1 9.92, *2 5.99

ČSN 38 3365
Tepelné sítě. Provádění, montáž, zkoušení a předávání do provozu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383365
Účinnost od:1.2.1985
Platnost ukončena:1.5.2004

ČSN EN 13941+A1
Navrhování a instalace bezkanálových předizolovaných sdružených potrubních systémů pro vedení vodních tepelných sítí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383370
Účinnost od:1.1.2011
Platnost ukončena:1.7.2019
Změny:*Z1 9.13

ČSN EN 13941-1
Vedení vodních tepelných sítí - Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země - Část 1: Navrhování
Třídicí znak:383370
Účinnost od:1.7.2019

ČSN EN 13941-2
Vedení vodních tepelných sítí - Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země - Část 2: Instalace
Třídicí znak:383370
Účinnost od:1.7.2019

ČSN EN 13941
Navrhování a provádění tepelných sítí bezkanálové sdružené konstrukce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383370
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:1.11.2005

ČSN EN 13941
Navrhování a provádění vedení vodních tepelných sítí bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383370
Účinnost od:1.11.2005
Platnost ukončena:1.2.2010

ČSN EN 13941
Navrhování a instalace bezkanálových předizolovaných sdružených potrubních systémů pro vedení vodních tepelných sítí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383370
Účinnost od:1.2.2010
Platnost ukončena:1.1.2011

ČSN EN 253+A1
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383371
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.2.2016

ČSN EN 253
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383371
Účinnost od:1.7.2009
Platnost ukončena:1.9.2013

ČSN EN 448
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Tvarovky sestavené z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383372
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN EN 488+A1
Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí - Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším pláštěm z polyethylenu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383373
Účinnost od:1.7.2014
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN EN 489
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Spojky pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu
Třídicí znak:383374
Účinnost od:1.9.2009

ČSN EN 14419
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Systémy kontroly provozu
Třídicí znak:383375
Účinnost od:1.9.2009

ČSN EN 15632-1
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 1: Klasifikace, všeobecné požadavky a metody zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383376
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.7.2015

ČSN EN 15632-2
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 2: Sdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami - Požadavky a metody zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383376
Účinnost od:1.6.2010
Platnost ukončena:1.7.2015

ČSN EN 15632-3
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 3: Nesdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami - Požadavky a metody zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:383376
Účinnost od:1.6.2010
Platnost ukončena:1.7.2015

ČSN EN 15632-4
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 4: Sdružený systém s kovovými teplonosnými trubkami; požadavky a metody zkoušení
Třídicí znak:383376
Účinnost od:1.5.2009

ČSN EN 15698-1
Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce dvojitých předizolovaných potrubí - Část 1: Sdružená dvojitá konstrukce sestavená z ocelových teplonosných trubek, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího pláště z polyethylenu
Třídicí znak:383377
Účinnost od:1.5.2009

ČSN 38 3378
Vodní tepelné sítě s výjimkou sítí v bezkanálovém provedení
Třídicí znak:383378
Účinnost od:1.10.2013

 
 
Reklama