Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 6974-1
Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 1: Obecné směrnice a výpočet složení

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Natural gas - Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography - Part 1: General guidelines and calculation of composition
Třídicí znak:385506
Schválena:22.8.2012
Vydána:1.10.2012
Účinnost od:1.11.2012
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1101 kB
Opravy:1 5.13 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:vyhlášená oprava
Vydána:1.5.2013
Věstník:5/2013
Účinnost od:1.6.2013
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:12
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:581 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama