Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:


Normy z oboru "Vytápění"

38 55 Plynárny, všeobecně


bylo nalezeno 14 norem

ČSN EN ISO 14532
Zemní plyn - Slovník
Třídicí znak:385500
Účinnost od:1.11.2017

ČSN EN ISO 14532
Zemní plyn - Slovník
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385500
Účinnost od:1.9.2017
Platnost ukončena:1.11.2017

ČSN 38 5502
Plynná paliva. Základní rozdělení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385502
Účinnost od:1.4.1981
Platnost ukončena:1.12.2007

ČSN EN ISO 6974-1
Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 1: Obecné směrnice a výpočet složení
Třídicí znak:385506
Účinnost od:1.11.2012
Opravy:1 5.13

ČSN EN ISO 6974-2
Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 2: Výpočty nejistoty
Třídicí znak:385506
Účinnost od:1.11.2012

ČSN EN ISO 6974-5
Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 5: Izotermická metoda pro dusík, oxid uhličitý, uhlovodíky C1 až C5 a uhlovodíky C6+
Třídicí znak:385506
Účinnost od:1.1.2015

ČSN EN ISO 16960
Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin - Stanovení celkové síry oxidační mikrocoulometrickou metodou
Třídicí znak:385508
Účinnost od:1.4.2015

ČSN 38 5509
Plynná paliva. Fyzikální konstanty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385509
Účinnost od:1.5.1991
Platnost ukončena:1.12.2007

ČSN EN ISO 20765-1
Zemní plyn - Výpočet termodynamických vlastností - Část 1: Vlastnosti plynné fáze pro přepravní a distribuční aplikace
Třídicí znak:385511
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN ISO 20765-2
Zemní plyn - Výpočet termodynamických vlastností - Část 2: Jednofázové vlastnosti (plyn, kapalina a hustá tekutina) pro rozšířený rozsah použití
Třídicí znak:385511
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN ISO 23874
Zemní plyn - Požadavky plynové chromatografie na výpočet rosného bodu uhlovodíků
Třídicí znak:385512
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN ISO 6976
Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla ze složení
Třídicí znak:385572
Účinnost od:1.1.2018

ČSN EN ISO 6976
Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385572
Účinnost od:1.5.2017
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN EN 16723-2
Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 2: Specifikace pohonných hmot
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:385585
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.12.2018

 
 
Reklama