Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12101-10
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 10: Zásobování energií

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies
Třídicí znak:389700
Schválena:2.5.2006
Vydána:1.5.2006
Účinnost od:1.6.2006
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12101-10:2005, EN 12101-10/AC:2007
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:507 kB
Opravy:*1 9.07 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.9.2007
Věstník:9/2007
Účinnost od:1.10.2007
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:104 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama