Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12101-1
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Smoke and heat control systems - Part 1: Specification for smoke barriers
Třídicí znak:389700
Schválena:23.1.2006
Vydána:1.2.2006
Účinnost od:1.3.2006
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12101-1:2005, EN 12101-1/A1:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1940 kB
Změny:*A1 11.06 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.11.2006
Věstník:11/2006
Účinnost od:1.12.2006
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:169 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama