Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1594
Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar - Funkční požadavky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas supply systems - Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar - Functional requierements
Třídicí znak:386410
Schválena:25.6.2009
Vydána:1.7.2009
Účinnost od:1.8.2009
Platnost ukončena:1.3.2014
Počet stran:84
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1953 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama