Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12101-2 ed. 2
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Odtahová zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Smoke and heat control systems - Part 2: Natural smoke and heat exhaust ventilators
Poznámka:S účinností od 2018-12-31 se nahrazuje ČSN EN 12101-2 (38 9700) z dubna 2004, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:389700
Schválena:26.6.2017
Vydána:1.7.2017
Účinnost od:1.8.2017
Platnost ukončena:1.6.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:92
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3949 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama