Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1775
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas supply - Gas pipework for buildings - Maximum operating pressure less than or equal to 5 bar - Functional recommendations
Třídicí znak:386441
Schválena:11.4.2008
Vydána:1.5.2008
Účinnost od:1.6.2008
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:498 kB
Opravy:*1 11.08 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.11.2008
Věstník:11/2008
Účinnost od:1.12.2008
Počet stran:8
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:233 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama