Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16726
Zařízení pro zásobování plynem - Kvalita zemního plynu - Typ H

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas infrastructure - Quality of gas - Group H
Třídicí znak:386120
Schválena:4.2.2016
Vydána:1.3.2016
Účinnost od:1.4.2016
Platnost ukončena:1.2.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1337 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama